Latvijā ir jau 41 “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola”

Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola” (#EPAS) statusu Latvijā ieguvusi jau 41 skola dažādās Latvijas pilsētās. Piektdien, 25.maijā, notika otrais skolu izlaidums - Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks un Eiropas Parlamenta deputāts Artis Pabriks programmu absolvējušajām skolām pasniedza “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas” goda zīmes.


Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks: “Domāt, darīt, zināt ir kompetenču pieejas moto. Nepietiek ar to, ka mēs zinām, kas ir Eiropas Savienība, ka nu jau vairāk kā desmit gadus esam ES dalībvalsts. Tikai praktiskā darbībā, mācoties būt un justies kā Eiropas pilsoņiem, mēs varam kļūt par tādiem. Šādā nozīmē Eiropas Parlamenta vēstnieku programma ir lielisks piemērs kā skolās var veicināt jauniešu domāšanu par Eiropas Savienības nākotni, attīstīt pilsoniskās rīcības prasmes un izkopt piederības sajūtu Latvijai un Eiropai.”

Latvijas eiroparlamentārietis Artis Pabriks: “Izpratnes veicināšana par Eiropas Savienību jau no skolas vecuma ir ļoti nepieciešama, lai jaunieši apzinātos savas iespējas izmantot labumus, ko dalība šajā organizācijā mums sniedz, un veidus, kādā viņi var ietekmēt ES institūcijās notiekošo. Eiropas Savienība nav kaut kas tāls un no mums neatkarīgs, Eiropas Savienība esam mēs paši. Tieši no jaunās paaudzes būs atkarīgs tas, kāda Eiropa izskatīsies pēc 10 un 20 gadiem, vai tā būs konkurētspējīga, tehnoloģiski attīstīta, ar globālu ietekmi, tāpēc aicinu jauniešus būt aktīviem!”

Eiropas Parlamenta biroja vadītāja Marta Rībele: “Veiksmīgi uzsākto “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu” programmu jau šoruden turpinās vēl citas Latvijas skolas - vēlme iesaistīties ir liela, kas vienlaikus pārsteidz un priecē. Eiropas Savienība ir ikvienam svarīga tēma, jo tā tieši vai netieši, agrāk vai vēlāk skar ikvienu ES iedzīvotāju. Mācību saturā iekļaujot informāciju par ES, nodrošinām iespēju plašākā dimensijā skolotājam un skolēniem mācīties kopā, attīstīt kritisko domāšanu, kā arī izprast praktisko saikni starp cilvēku un Eiropas Savienību.”

Izlaidumā piedalījās ap 100 skolotāju un skolēnu - jaunie Eiropas Parlamenta vēstnieki. Starp programmas absolventiem šogad ir skolas no Rīgas, Aknīstes, Lielvārdes, Grobiņas, Gulbenes, Priekules, Salaspils, Tukuma, Talsiem, Daugavpils, Valkas, Valmieras u.c. Aktīvākie skolotāji un skolēni brauks uz Eiropas Parlamentu Briselē un Strasbūrā.

Par programmu “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas”
“Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas” ir ES mēroga programma, kuru sadarbībā ar pedagogiem īsteno Eiropas Parlamenta birojs (EPB) Latvijā. Kopš 2016./2017. mācību gada ciklā iesaistījušies vairāk nekā 100 skolotāji no dažādām Latvijas skolām, un šoruden programma tiks turpināta arvien jaunās Latvijas skolās.

Programmas mērķis ir jauniešos veicināt apziņu par sevi kā nozīmīgu ES daļu, rosināt izpratni par sabiedrībā notiekošo un motivēt līdzdarboties. Programma paredzēta 9.-12. klašu audzēkņiem un sniedz tik ļoti nepieciešamo metodisko atbalstu skolotājiem, integrētas ES tematikas iekļaušanai formālajā un neformālajā mācību procesā, atspoguļojot mūsu mijiedarbību ar Eiropu - kultūrā, vēsturē, literatūrā, mākslā, mūzikā, fizikā, ķīmijā, svešvalodās u.c.

“Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu” programmā aktīvi iesaistās arī Latvijas eiroparlamentārieši.

Projektā iesaistītajām skolām ir pieejamais atbalsts:

Skolotāju semināri Latvijā un Briselē, saņemot metodisku atbalstu darbā par ES tematiku;

Mācību materiāls par ES sešos moduļos (vēstures, ekonomikas, politikas u.c. aspektos) ar uzdevumiem un aktivitātēm par ES. Mācību materiāls ir integrējams dažādos mācību priekšmetos;

Izglītojoši pasākumi skolēniem, t.sk., dalība Eiropas Jaunatnes dienās un EUROSCOLA (skolēnu diskusijas un parlamentārā darba simulācijas) Eiropas Parlamentā Strasbūrā, Francijā;

Aktivitātes skolās, t.sk., atbalsts praktisku iesaistes mehānismu īstenošanai skolās ES tēmas ietvaros (Eiropas dienas organizēšana u.c.).

Eiropas Parlaments jauniešiem

Eiropas Parlaments aktīvi piedalās jaunatnes politikas izstrādē, piemēram, balsojot par ES jaunatnes stratēģiju1, piešķirot līdzekļus Jaunatnes garantijas programmai, kā arī iestājoties par jauniešu nodarbinātību un jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanu2. 2017. gada ES budžetā3 EP deputāti nodrošinājuši lielāku atbalstu jauniešiem bez darba un studentu apmaiņas programmai Erasmus+.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas