„Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajons turpinās ikdienā uzturēt Gulbenes ielas

Gulbenes pilsētas ikdienas uzturēšanas darbus veiks akciju sabiedrības „Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajons. Uzņēmuma piedāvāta līgumcena pašvaldībai ir 40 845,69 eiro bez PVN – liecina pašvaldības iepirkumu komisijas 31.augusta lēmums.

Uzņēmuma būs jāveic ielu bedrīšu remonts, plaisu aizpildīšana, ceļa zīmju un to stabu uzstādīšana vai nomaiņa, atputekļošana, mehanizēta zāles pļaušana. Darbi būs veicami tikai pēc pasūtītāja izteiktiem norādījumiem. Normatīvais laiks autoceļu bedrīšu remontam, mehanizētas zāles pļaušanai – 8 līdz 16 stundas no uzdevuma saņemšanas līdz pilnīgai tā izpildei.

Darbi būs veicami Gulbenes 95 ielās - četrās maģistrālajās, kā arī pilsētas nozīmes, vietējas nozīmes ielās un vairākos piekļūšanas ceļos. Līguma darbības termiņš būs no 1.oktobra līdz 2022.gada 30.septembrim vai līdz līguma summas izlietojumam - atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas agrāk.

2018.gadā publiskajā iepirkumā par Gulbenes pilsētas ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu arī uzvarēja akciju sabiedrība “Latvijas autoceļu uzturētājs” ar tās piedāvāto 33 000 eiro līgumcenu bez PVN.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas