Latvijas Pašvaldību savienība uzskata, ka ir jāatver biznesa inkubatora filiāle arī Gulbenē 7

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS), izvērtējot Ekonomikas ministrijas (EM) ieceri no reģionālo biznesa inkubatoru programmas četrus miljonus novirzīt starptautiskās konkurētspējas veicināšanai un atbalstot pašvaldību viedokli par reģionālo biznesa inkubatoru lomu vietējā ekonomikā, nesaskaņo virzītos grozījumus Ministru kabineta noteikumos un lūdz EM nesamazināt finansējumu reģionālo biznesa inkubatoru programmai, kā arī atvērt biznesa inkubatoru Cēsīs un filiāles Saldū un Gulbenē. Par to informē LPS Komunikācijas nodaļas redaktore Gunta Klismeta.

EM izstrādātie grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 3. maija noteikumos nr. 279 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.6. pasākuma “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” īstenošanas noteikumi” paredz no programmas “Biznesa inkubatori” pārdalīt finansējumu uz programmu “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”, lai nodrošinātu ekonomisko pārstāvniecību darbību, atbalstītu dalību LIAA organizētajos nacionālajos stendos, uzņēmumu sertifikāciju, kā arī ieviestu jaunu atbalsta mehānismu.

LPS atbalsta programmas “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” stiprināšanu, bet uzskata, ka to nedrīkst darīt uz reģionālo biznesa inkubatoru rēķina. Ievērojot, ka 3.1.1.6. pasākuma rādītāji uz 2023. gadu jau ir sasniegti 2020. gadā, biznesa inkubatoru programmas rezerves finansējumu var novirzīt starptautiskās konkurētspējas veicināšanas programmai. LPS uzsver, ka 1,9 miljonus eiro, kas ir tieši reģionu inkubatoru programmas finansējums, nedrīkst samazināt. Reģionu izaugsmei un darbavietu radīšanai pilsētās un novados ļoti svarīgi ir tieši mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) – ne velti atbalsta sniegšana šādiem uzņēmumiem gadu gaitā kļuvusi par aizvien svarīgāku politisko prioritāti. Biznesa inkubatoru mērķis ir atbalstīt jaunu uzņēmumu izveidi un sekmīgu tālākattīstību. Tāpēc LPS nepiekrīt Ekonomikas ministrijas plānam pārskatīt biznesa inkubatoru tīklu un 3.1.1.6. pasākuma kopējā finansējuma samazinājumam par 1,9 miljoniem eiro, jo šie 1,9 miljoni ir iezīmēti reģionālo biznesa inkubatoru programmai.

“2014. gada Eiropas Savienības sākotnējā novērtējumā biznesa inkubatoru pakalpojumu pieejamība Latvijā paredzēta un pamatota katrā nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centrā, turpretī jaunie grozījumi paredz atņemt daļu finansējuma programmai un nozīmē, ka netiek vērtēts, kā stiprināt inkubatorus un kā uzlabot reģionālo pārklājumu, tādēļ nevaram tam piekrist, un LPS iebilduma pamatojums izriet no vairākiem svarīgiem reģionālās ekonomikas attīstības pamatnosacījumiem,” uzsver LPS padomniece uzņēmējdarbības jomā Dr. oec. Andra Feldmane.

LPS uzskata, ka ir jāpaplašina reģionālo biznesa inkubatoru tīkls un jāizveido filiāles Saldus un Gulbenes novadā, kur pašvaldības veikušas nozīmīgu ieguldījumu biznesa telpu izveidē un ir liela jauno uzņēmēju aktivitāte. Savukārt Cēsu biznesa inkubatora filiāle būtu jāpārveido par pilnvērtīgu inkubatoru, jo kā filiāle tā nespēj nodrošināt pilnu inkubācijas procesu savas teritorijas klientiem. LPS arī aicina Ekonomikas ministriju sadarbībā ar Pašvaldību savienību un pašvaldībām izvērtēt inkubatoru sniegtos pakalpojumus, lai inkubācijas procesu varētu individuāli pielāgot uzņēmēju īpašajām vajadzībām un salāgot atbalsta pasākumus un intensitāti.

LPS ierosina vairākas izmaiņas. Pirmkārt, pirmsinkubācijas procesā – paredzēt nelielu finansējumu pirmatnēja prototipa izstrādei pirmsinkubācijas klientiem ar tādu pašu līdzfinansējumu un 50 % intensitāti (summa varētu būt 700 eiro); atbalsts pirmajam prototipam bez pilnas funkcionalitātes, kas stimulētu pirmsinkubācijas klientus pabeigt pilnu biznesa modeļa izveides ciklu un labāk sagatavoties pārejai uz inkubācijas programmu. Otrkārt, inkubācijas procesā – izvērtēt granta apjoma palielinājumu pakalpojumiem līdz 15 000 eiro; iekārtu grantam palielināt tā apjomu vismaz līdz 20 000 eiro (šobrīd iekārtu grants ir 5000 eiro). Papildus jauns priekšlikums, kas ir svarīgs uzņēmējiem, – paredzēt atbalstu apgrozāmo līdzekļu līdzfinansēšanai, piemēram, speciālistu algošanai. Vairumā gadījumu uzņēmuma attīstības sākumstadijā produktu vai pakalpojumu attīsta pats idejas autors vai neliela komanda (īpaši IT projektos), un tas nozīmē, ka ir nepieciešams finansējums, lai apmaksātu viņu darbu. Šobrīd programma neparedz līdzfinansēt apgrozāmos līdzekļus.

Pievieno komentāru

Komentāri 7

!!!

Bija taču Gulbenē biznesa inkubators, bet nekas prātīgs tur laikam nenotika. Cik ātri atvērās tik pat ātri aizvērās!

pirms gada, 2020.02.25 13:30

Otto

Altums jau sniedz atbalstu uznēmējiem.Ko tur inkubēt,vai nu ir talans un spējas,vai nav.

pirms gada, 2020.02.25 13:51

Elise

ir liela jauno uzņēmēju aktivitāte...., tiešām, kur ir tā aktivitāts?

pirms gada, 2020.02.25 15:31

mazais

Kad sāk reāli strādāt,prasības uzņēmējam ir tik lielas,ka rezultātā ............ .

pirms gada, 2020.02.26 09:52

Gulbene

Kā jau parasti neprotam priecāties par to, ka kaut kas varētu jauns darboties. Piekrītu, ka vajag, jo bieži idejas ir, bet palīdzības nav ne Altum, ne Sateka. Arī jauniešiem šī būs iespēja startēt, jo viņiem ir daudz ideju un spējas sevi prezentēt .

pirms gada, 2020.02.26 17:39

!!!

Kā jau rakstīju - tāds iestādījums ja Gulbenē jau bija, bet tikai nekādas jēgas nebija!

pirms gada, 2020.02.26 22:18

Vietējās ziņas