A/s „Danisco Sugar" ražos „Jelgavas cukuru"

Konkurences padome (KP) 27.novembrī pieņēma lēmumu atļaut a/s „Danisco Sugar" un a/s „Jelgavas Cukurfabrika" apvienošanos, kas paredzēta a/s „Danisco Sugar" iegūstot a/s „Jelgavas Cukurfabrika" aktīvu, tai skaitā preču zīmi „Jelgavas cukurs", nosakot saistošus noteikumus.

A/s „Jelgavas Cukurfabrika" un a/s „Liepājas cukurfabrika" cukura ražošanu Latvijā ir pārtraukušas saskaņā ar Eiropas Savienības īstenoto cukura reformu.

 

Atšķirībā no Igaunijas, kur cukuru neražoja un tādēļ tirgū darbojas samērā liels tirgus dalībnieku skaits, kas nosaka zemākas cenas, Latvijas tirgus kļuvis atvērts konkurencei tikai līdz ar reformu.

 

Lai radītu līdzīgus priekšnoteikumus arī citu tirgus dalībnieku ienākšanai Latvijas tirgū un aktīvu iegūšanas rezultātā netiktu būtiski samazināta konkurence cukura piegādes tirgū un neizveidotos, un nenostiprinātos viena komersanta dominējošais stāvoklis attiecīgajā tirgū, KP uzskatīja par nepieciešamu aktīvu ieguvējam a/s „Danisco Sugar" uzlikt saistošus noteikumus, kuru mērķis - maksimāli informēt patērētājus par izmaiņām cukura piedāvājumā un dot iespēju ienākt tirgū citiem tirgus dalībniekiem.

 

"Lai apvienošanās process varētu notikt, a/s „Danisco Sugar" mēnesi pirms uzsākt cukura izplatīšanu mazumtirdzniecībā Latvijas tirgū ir jāorganizē reklāmas kampaņas ar mērķi informēt patērētājus, ka turpmāk Jelgavas cukuru ražos a/s „Danisco Sugar". Kā otrs saistošais noteikums tika noteikts kombinētās preču zīmes izplatīšana safasētos iepakojumos,  lai produkta patērētājam būtu pieejama visa informācija par produkta izcelsmi un ražotāju," skaidro  Konkurences Padomes Ārējo sakaru un sabiedrības informēšanas daļas speciālisti.


 

Lai netiktu negatīvi ietekmēta konkurence attiecīgajā tirgū, a/s „Danisco Sugar" jaunā zīmola cukuru izplatīs Latvijā  ne ātrāk par 2008.gada 1. oktobri. "Līdz 2009. gada 1. oktobrim nedrīkstēs piegādāt jaunās apvienotās preču zīmes - „Dansukker" un „Jelgavas cukurs" - cukuru mazumtirdzniecības veikalu tīklam, ja ar konkrēto mazumtirdzniecības veikalu tīklu a/s „Danisco Sugar" konkrētajā laika periodā tiks noslēgti līgumi par pašzīmola („private label") cukura piegādēm," stāsta Konkurences Padomes speciālisti. 

 

A/s „Danisco Sugar" cukura fabrikas izvietotas vairākās Eiropas valstīs, tai skaitā arī Lietuvā, līdz ar to uzņēmumam pastāv zināmas priekšrocības, piegādājot cukuru Latvijā par salīdzinoši zemākām cenām nekā to potenciālajiem konkurentiem.

 

A/s „Jelgavas Cukurfabrika" nodarbojās ar cukura ražošanu un tirdzniecību Latvijā. Savu darbību Latvijā ir pārtraukusi Eiropas Savienības īstenotās cukura reformas dēļ.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas