Advokāti: nafta vad``a ir Latvijas īpašums

Atbilstoši starptautiskajiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nafta nevar tikt uzskatīta par cauruļvada sastāvdaļu, bet, ņemot vērā, ka privatizācijas procesā nafta nav nodota privatizācijai, tā ir Latvijas Republikas īpašums, liecina advokātu biroja Zelmenis&Liberte atzinums.

Atzinums jau pērn 28. novembrī nosūtīts premjera Valda Dombrovska (Vienotība) birojam, taču līdz pat šim brīdim premjers uz to nav atbildējis. Advokātu birojs norāda, ka Latvijai iespējams celt īpašuma prasību, lai tiktu atzītas tās īpašumtiesības uz cauruļvadā esošo naftu, jo valsts to nekad nav nodevusi privatizācijai.

 

Latvijas valsts joprojām nav pieteikusi pretenzijas uz cauruļvadā esošo naftu.

 

Advokātu birojs arī vērš uzmanību, ka likumā Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu noteikts, ka valsts manta izmantojama likumīgi un atbilstoši iedzīvotāju interesēm, tās izšķērdēšana un nelietderīga izmantošana ir novēršama, tādēļ, pastāvot pamatotām aizdomām, ka prettiesiski tiek atsavināta valsts īpašumā esoša nafta, valsts institūcijām ir pienākums nekavējoties rīkoties savas kompetences ietvaros.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas