Amatpersonas cenšas pārliecināt Satversmes tiesu, ka tiesnešu algas ir adekvātas

Satversmes tiesa vakar sāka skatīt tiesnešu un prokuroru konstitucionālo sūdzību, kuru parakstījis 261 tiesnesis un 141 prokurors.

Sūdzības iesniedzēju pārstāvis Augstākās tiesas senators Jānis Neimanis skaidroja, ka tiesneši iebilst nevis pret samazinātajām tiesnešu algām, bet gan to, kā tika pieņemts Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums, kurā rajona un pilsētas tiesneša alga pielīdzināta valsts pārvaldes iestādes juridiskās struktūrvienības vadītāja mēnešalgas maksimālajam apmēram, kas ir 1157 lati. Tas ir tiesnešu starts.

 

Par kvalifikācijas klasēm tiek piemaksāts un pirmās instances tiesā alga, ja ir augstākā kvalifikācijas klase, sasniedz 1561 latu.

 

Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētāja Ilma Čepāne atgādināja senatoram Neimanim un Satversmes tiesas tiesnešiem, ka Algu likums tika pamatīgi apspriests arī ar tiesnešiem, diemžēl diskusijas tikpat kā nebija iespējamas, jo tiesneši nevēlējās šajā jautājumā iedziļināties un uz reformu raudzījās no varas pozīcijām.

 

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris neslēpa, ka viņi ir pret tiesnešu iekļaušanu vienotajā atlīdzības likumā. Gan Finanšu ministrijas pārstāvji, gan Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Lazdovskis centās pārliecināt tiesu, ka nav runa par krekliem, bet sirdsapziņu.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas