Atzīmēs uzņēmumus, kas veicina ar darbu saistīto balsta un kustību aparāta slimību novēršanu

Vakar Valsts darba inspekcija Latvijā uzsāka Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības nedēļu, kas turpināsies no 22. līdz 26. oktobrim un ir veltīta balsta un kustību aparāta slimību (BKAS) apkarošanai darbavietā.

Lai atzīmētu to organizāciju veikumu, kuras devušas nozīmīgu novatorisku ieguldījumu balsta un kustību aparāta slimību apkarošanā darbavietās, rīt, 26.oktobrī, noslēdzot 2007. gada Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības nedēļu „Stop - pārslodze!", notiks konference un Labas prakses balvas „Zelta ķivere 2007 fināla pasākums, kura noslēgumā tiks apbalvoti Labās prakses balvas konkursa „Zelta ķivere 2007" un VDI organizētā fotokonkursa uzvarētāji.

 


"Savukārt arī pēc 2007. gada Eiropas nedēļas noslēguma tupināsies VDI jauniešu mākslas darbu konkurss „Stop - pārslodze!". Konkursā joprojām var piedalīties jebkurš Latvijas skolas vai augstskolas vecuma jaunietis, zīmējot plakātus vai filmējot video par tēmu: „Darba ergonomika, drošība un veselības aizsardzība darba vietās"," informē Valsts darba inspekcijas Sabiedrisko attiecību speciālists Mārtiņš Pozņaks.

 


„Eiropas Nedēļas 2007 „Stop - pārslodze!" Labas prakses konkursam ir liela nozīme, jo tā dalībnieki ik gadu apliecina pārējiem uzņēmējiem, ka darba aizsardzības prasības ir veiksmīgi īstenojama prakse. Esam priecīgi, par Latvijas uzņēmēju sniegto atbalstu kampaņai „Stop - pārslodze!" un veiksmīgo iesaistīšanos drošu un veselībai nekaitīgu darba vietu izveidē," atzīst Valsts darba inspekcijas direktore Rita Elce.

 


Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības nedēļu sakrīt arī jaunās pārskata „Ar darbu saistītas balsta un kustību aparāta slimības - atgriešanās darbā" klajā laišana, kas ir pārskats, kurā galvenā uzmanība ir pievērsta BKAS pacientu paturēšanai darbā, šo darbinieku re-integrācijai un rehabilitācijai.

 


„Balsta un kustību aparāta slimības (BKAS) ir visizplatītākā ar darbu saistītā veselības problēma Eiropā, kas ietekmē miljoniem strādājošo. Organizējot dažādas izglītojošas akcijas VDI vēlas veicināt sabiedrības izpratni par drošu un veselībai nekaitīgu darbu, tādējādi samazinot ar BKAS saistīto arodslimību skaitu nākotnē," skaidro R. Elce.

 


Statistikas dati liecina, ka BKAS ir Eiropā izplatītākā ar darbu saistītā veselības problēma, kas skar miljoniem strādājošo. Visā ES 27 25 % strādājošo sūdzas par muguras sāpēm, bet 23 % - par muskuļu sāpēm.

 


BKAS galvenokārt izraisa kravu pārvietošana ar rokām, bieža liekšanās un pagriešanās, atkārtotas kustības, smags fizisks darbs un vibrācija. Turklāt BKAS risku var paaugstināt darba temps, neapmierinātība ar darbu, augstas prasības un darba stress.

 


"BKAS mazina uzņēmumu rentabilitāti un palielina arī valsts sociālās izmaksas. Turklāt šīs slimības ievērojami mazina pacientu nodarbinātības iespējas un darbaspējas. Tādēļ BKAS apkarošana ir svarīga gan no morāles, gan no ētikas viedokļa," saka Jukka Takala, Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras direktors.

 


Lai vērstos pret BKAS, darbavietās jāveic attiecīgi iejaukšanās pasākumi. Vislabākā metode ir profilakse, bet gadījumos, kad BKAS jau ir piemeklējušas darbiniekus, svarīgākais uzdevums ir gādāt par šo darbinieku paturēšanu darbā un vajadzības gadījumā nodrošināt viņu re-integrāciju darbavietā.

 


Pārskats „Ar darbu saistītas balsta un kustību aparāta slimības - atgriešanās darbā " papildina BKAS apkarošanai darbavietā veltīto 2007. gada kampaņu „Stop - pārslodze!". Pārskatā ir novērtēta darbavietās veikto iejaukšanās pasākumu efektivitāte un sniegts pārskats par Eiropas un starptautiskās politikas iniciatīvām, kuru mērķis ir BKAS pacientu paturēšana darbā, šo darbinieku re-integrācija un rehabilitācija.

 


Fakti liecina, ka BKAS pacientiem, kas cieš no muguras sāpēm, ir ļoti svarīgi saglabāt aktivitāti un pēc iespējas ātrāk atgriezties pie ikdienas nodarbēm. Iejaukšanās pasākumu, tostarp klīniskās uzraudzības, rehabilitācijas programmu un darbavietas iejaukšanās pasākumu kombinēta piemērošana ir efektīvāka nekā katra elementa atsevišķa izmantošana.

 


Ir pierādīts, ka laikus sāktas un atbilstošas re-integrācijas stratēģijas palielina darbinieku izredzes pēc slimības vai nelaimes gadījuma atgriezties darbā.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas