CSP sastāda pārkāpuma protokolu par valodu

Valsts valodas centrs sastādījis administratīvā pārkāpuma protokolu Centrālās statistikas pārvaldei (CSP), kas izplatījusi vēstuli par tautas skaitīšanu arī krievu valodā.

CSP sociālās statistikas departamenta direktore Maranda Behmane skaidro, ka pārvalde tā rīkojusies, lai visiem iedzīvotājiem būtu saprotama tās nosūtītā informācija.

 

"Tautas skaitīšanā ir jāpiedalās visiem Latvijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem neatkarīgi ne no viņu valodas prasmes, ne citiem aspektiem, jo tikai tā var iegūt pilnīgu priekšstatu par visiem
Latvijas iedzīvotājiem," uzsver M. Behmane, norādot, ka informatīvie materiāli ir sagatavoti divās
valodās - latviešu un krievu - atbilstoši šo tautību iedzīvotāju īpatsvaram kopējo iedzīvotāju skaitā,
proti, latvieši ir 59,4 procenti, krievi - 27,6 procenti.

 

Salīdzinājumam poļu īpatsvars veidojot tikai 2,3 procentus. Prakse liecinot, ka gan poļu, gan baltkrievu, gan ukraiņu, gan lietuviešu tautību pārstāvji, kas dzīvo Latvijā, pārzinot vai nu krievu, vai latviešu valodu.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas