ES miljonu straumes sāk izsusēt

Krīzes gados Latvijas tautsaimniecību sildījušās ES fondu naudas straumes jau drīzumāsāks apsīkt. Valsts budžetā plānotais finansējums dažādu Eiropas Savienības (ES) politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai jau 2012. gada valsts budžetā tiek plānots par vairāk nekā 100 miljoniem latu mazāks nekā šī gada budžetā.

Tieši ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda ietvaros plānotais budžeta finansējums nākamgad varētu būt aptuveni par 67 miljoniem latu mazāks nekā šogad maksimāli ES fondiem pieejamais finansējums.

 

No novembra sākumā valdībā apstiprinātajiem valsts budžeta bāzes izdevumiem 2012.-2014. gadam izriet, ka turpmākajos gados budžeta izdevumi ES fondu līdzfinansēto projektu īstenošanai gadu no gada saruks.

 

Atbilstoši valdībā lemtajam, drošas par nelielu budžetā plānoto izdevumu pieaugumu ES fondu apguvei 2012. gadā var būt tikai trīs, proti, Ekonomikas, Veselības un Kultūras ministrija.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas