Gada laikā Hanzas Maiznīcas Maizes fonds visā Latvijā izdalījis 100 tonnas maizes

Hanzas Maiznīcas Maizes fonds šodien, 29. oktobrī, sirsnīgā pasākumā atzīmēja gada darbības jubileju un atskatījās uz kopīgi paveikto. Pateicoties fonda sadarbības partneriem un draugiem - vairāk nekā 15 labdarības organizācijām un 60 labas gribas vēstnešiem, gada laikā grūtībās nonākušajiem cilvēkiem visā Latvijā izdalītas vairāk nekā 100 tonnas maizes.

Pasākuma goda viešņa bija Vaira Vīķe-Freiberga, Eiropas gada (2010) cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību labas gribas vēstniece, kas, uzrunājot klātesošos, izcēla labdarības lielo nozīmi cīņā pret nabadzību un teica atzinīgus vārdus par organizācijām un cilvēkiem, kas iesaistījušies Maizes fonda aktivitātēs.  

Vaira Vīķe-Freiberga: „Izsaku publisku atzinību Hanzas Maiznīcai un tās palīgiem par to, ka viņi ir sapratuši, ka maize ir ne tikai cilvēka iztikšanas pamats, bet tai ir arī simboliska vērtība. Tāpēc vēlos Jums visiem novēlēt, lai piepildās latviešu sakāmvārds - dods devējam atdodas. Esmu pārliecināta, ka Jūsu labie darbi tiks atalgoti ar uzviju."

 

Pēc Hanzas Maiznīcas Maizes fonda aplēsēm gada laikā vairāk nekā 300 000 maizes kukulīšu saņēmušas aptuveni 30 000 ģimenes visā Latvijā. Maizes fonds ir arī viens no pārtikas bankas Paēduši Latvijai atbalstītājiem. Šī gada laikā vairāk nekā 10 000 pārtikas paciņas papildinātas ar maizes kukulīti - kopumā vairāk nekā 6 tonnām maizes.

 

Pateicībā par paveikto Vaira Vīķe-Freiberga un a/s Hanzas Maiznīcas valdes priekšsēdētājs Vesa Jalava labdarības organizāciju pārstāvjiem un sadarbības parteriem pasniedza pateicības rakstus un sudraba piemiņas nozīmītes ar Maizes fonda simbolu - rudzu vārpu.

 

Hanzas Maiznīcas Maizes fonda atbalstu saņēmuši bērni un jaunieši no nelabvēlīgām un sociālā riska ģimenēm, bērnunami, maznodrošinātie sirmgalvji, daudzbērnu ģimenes, krīzes situācijās nonākušie. Kopīgi esam palīdzējuši arī bērnu centriem, nakts patversmēm, zupas virtuvēm un bezpajumtniekiem, kā arī bijušajiem ieslodzītajiem, cilvēkiem ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem u.c.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas