Globālās konkurētspējas indeksa reitingā Latvija ierindota 68.vietā

Rīga, 16.okt., LETA. 2009.gada Pasaules ekonomikas foruma Globālās konkurētspējas indeksa reitingā Latvija ir ierindota 68.vietā 131 valsts konkurencē, liecina Ekonomikas ministrijas (EM) sagatavotais informatīvais ziņojums, kas iekļauts nākamās nedēļas valdības komitejas darba kārtībā.

Pēc vietas reitingā Latvija būtiski atpaliek no vairākām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Daudz labākas pozīcijas ir arī mūsu kaimiņvalstīm - Lietuvai un Igaunijai, kuras reitingā ir attiecīgi 53. un 35.vietā.  

Informatīvajā ziņojumā atzīmēts, ka dažās jomās, tādās kā finanšu tirgus attīstības līmenis, darba tirgus efektivitāte, produktu tirgus efektivitāte, veselības stāvoklis un pamatizglītība, Latvijai ir labi panākumi. Tomēr ir jomas, kurās Latvijai ir vērojama būtiska atpalicība no Baltijas valstīm.

 

Latvija pēc konkurētspējas pamatnosacījumu novērtējuma ir ierindota 60.vietā. Kopumā tā ir visai augsta vieta, norāda EM, tomēr tai pat laikā Latvijas konkurētspēju globālajā ekonomikā mazina vairākas jomas, kurās pasaules konkurētspējas indeksa reitingā esam ierindoti valstu saraksta beigu daļā.

 

Piemērām, ceļu kvalitātē Latvija atrodas 85.vietā, sabiedrības uzticamībā politiķiem - 102.vietā, mazo akcionāru interešu aizsardzībā - 83.vietā. Turpretim Lietuvas un Igaunijas pozīcijas ir daudz labākas, bet dažas jomas jau tiek vērtētas kā konkurences priekšrocības, piemēram, Igaunija pēc infrastruktūras kvalitātes reitingā ieņem 34.vietu.

 

Latvijas ekonomikas turpmāko attīstību noteiks tas, cik efektīvi tiks izmantoti esošie ražošanas resursi un spējas paplašināt ārējos noieta tirgus, ko lielā mērā nosaka tehnoloģiju līmenis, teikts EM sagatavotajā ziņojumā.

 

Kā liecina globālās konkurētspējas reitinga rezultāti, Latvija pēc tehnoloģiju piesaistes rādītāja ir ierindota 88.vietā, gandrīz trīs reizes zemāk nekā Igaunija, kas ierindota 29.vietā. Vāja ir arī saikne starp piesaistītajām ārvalstu tiešajām investīcijām un tehnoloģiju pārnesi - 93.vieta, bet Igaunija atrodas 29.vietā.

 

Savukārt inovācijas un uzņēmējdarbības attīstības kvalitatīvie aspekti ir noteicošais ekonomiskās attīstības faktors uz zināšanām balstītas ekonomikas modeļa veidošanai. Latvijai ir ļoti zems vērtējums, gan pasaules valstu, gan arī mūsu kaimiņvalstu starpā. Īpaši tiek atzīmēts klasteru zemais attīstības līmenis, kur Latvija Globālās konkurētspējas indeksa reitingā atrodas tikai 113.vietā.

 

Zema ir arī pētniecības institūciju kvalitāte, kur Latvija ierindota 66.vietā, kā arī ir vāja augstskolu un nozaru sadarbība pētniecības jomā - 86.vieta.

 

Saskaņā ar ziņojumu Latvijas vadošie ekonomisti uzskata, ka Latvijas pozīciju izmaiņas pasaules valstu konkurētspējas reitingā lielā mērā ir saistītas ar uzņēmējos valdošo neuzticību un skepsi pret valsts pārvaldi, tiesu varu vai tās taisnīgumu. Negatīvo attieksmi uzņēmējos veicina arī aptaujas laikā esošais ekonomiskais stāvoklis.

 

Globālās konkurētspējas indekss veidojas no divpadsmit indikatoriem, kas raksturo valsts konkurētspēju noteicošos faktorus. Minētie faktori nosacīti tiek iedalīti trīs grupās: pamatprasības, efektivitātes pastiprināšanas faktori, kā arī inovācijas un attīstības faktori. Katrs no divpadsmit indikatoriem tiek vērtēts skalā no 1 līdz 7. Jo lielāks ir indikatora vērtējums, jo labāka ir situācija valstī konkrētajā jomā.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas