Grozījumi Izglītības likumā: skolēniem jāzina ne tikai savas tiesības, bet arī pienākumi

Šodien, 25.oktobrī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātais Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādātais likumprojekts „Grozījumi Izglītības likumā" paredz paplašināt pedagoga tiesības, palielināt skolēnu pienākumu loku un atbildību, kā arī pastiprināt vecāku līdzatbildību izglītošanās procesā.

Izglītības un zinātnes ministrijas komunikācijas nodaļa informē, ka grozījumi Izglītības likuma 14.pantā paredz, ka Ministru Kabinets (MK) nosaka kārtību, kādā valsts finansē ne tikai pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības, bet arī pirmsskolas izglītības programmas.

Savukārt grozījumu projekta 14.panta 16.punkts nosaka, ka MK kompetencē ir arī pedagogu darba slodzes, ne tikai darba samaksas kārtības un darba samaksas apmēra noteikšana.

Izglītības likuma 54.pants šobrīd nosaka, ka skolēna pienākumi ir iegūt pamatizglītību, ievērot izglītības iestādes nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus, ar cieņu izturēties pret valsti un sabiedrību.

Savukārt grozījumi „Izglītības likumā" šos pienākumus papildina, nosakot, ka skolēns ar savu rīcību nedrīkst diskreditēt izglītības iestādi, viņam jāievēro pedagogu, izglītojamo un citu personu tiesības un intereses, jāsargā savu un citu personu veselība un dzīvība, jāpiedalās izglītības iestādes apkārtējās vides saglabāšanā un sakopšanā.

"Būtiski papildinājumi ieviesti likuma 58.panta pirmajā daļā, kas nosaka vecāku (personu, kas realizē aizgādības tiesības) pienākumus.

Grozījumi paredz, ka vecākiem jāievēro ne tikai sava bērna tiesības, bet arī pārējo bērnu, pedagogu un citu personu likumiskās tiesības un intereses, jāinformē izglītības iestāde par bērna veselības stāvokli, specifiskām īpatnībām un citiem apstākļiem, kuri būtu nozīmīgi izglītības procesā," stāsta izglītības un zinātnes ministrijas speciālisti.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas