Kongresu namā notiks partijas "Jaunais laiks" kongress

Rīga, 6.okt., LETA. Šodien plkst.10 Rīgā, Kongresu nama Jaunajā zālē, notiks partijas "Jaunais laiks" (JL) kongress, kurā tiks apstiprinātas izmaiņas partijas statūtos un ievēlēta jauna partijas valde, revīzijas un ētikas komisija, aģentūru LETA informēja JL birojā.

de, revīzijas un ētikas komisija.

Izmaiņas JL statūtos ir sagatavojusi darba grupa Aivara Aksenoka vadībā.

JL valde nav panākusi vienotu viedokli jautājumā par JL domes funkcijām, tāpēc tika nolemts attiecīgos statūtu projekta punktus atstāt divās alternatīvās redakcijās, par kurām būs jālemj kongresā.

Piemēram, vienā variantā paredzēts, ka pārstāvības normu, pārstāvju izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtību kongresam nosaka valde, otrā variantā - dome.

Divi alternatīvi varianti ir arī JL statūtu projekta 4.4.punktam. Viens no tiem paredz, ka dome ir konsultatīva partijas institūcija, kuras mērķis ir koordinēt teritoriālo nodaļu darbu un nostiprināt to lomu JL struktūrā un lēmumu pieņemšanā. Otrs variants paredz, ka dome ir neatkarīga partijas lēmējinstitūcija un darbojas saskaņā ar kopsapulces vai kongresa apstiprinātu nolikumu.

Einara Repšes vadītā dome vēlas panākt, lai JL statūtos tiktu ierakstīts, ka tikai dome pēc valdes priekšlikuma apstiprina deputātu kandidātu sarakstus Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanām, nosaka kongresa pārstāvības normu, pārstāvju izvirzīšanu un ievēlēšanas kārtību un lemj jautājumu par partijas iesaistīšanos valdībā vai izstāšanos no tās.

JL kongresa darba kārtībā paredzēti arī partijas vadības ziņojumi, debates par aktuāliem jautājumiem valsts tautsaimniecībā, ekonomikā un pašvaldību reformas gaitu.

Atbilstoši JL jaunajiem statūtiem tiks ievēlēta jauna partijas valde, revīzijas un ētikas komisija.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas