Latvijas \"novadu kartē\" iezīmē 96 novadus un 9 republikas pilsētas

Rīga, 4.sept., LETA. Ministru kabinets šodien apstiprināja grozījumus rīkojumā "Par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā iedalījuma projektu", kas paredz, ka līdz 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanām saskaņā ar pašvaldību pieņemtajiem lēmumiem pašreizējo 553 pašvaldību vietā tiks izveidotas 105 vietējās pašvaldības - 96 novadi un deviņas republikas pilsētas: Daugavpils, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Rīga, Valmiera un Ventspils.

 

Kā apmēram 100 pagastu vadītājiem, kas piedalījās valdības sēdē, norādīja Ministru prezidents Aigars Kalvītis (TP), līdz šā gada beigām vietējās pašvaldības var novados apvienoties labprātīgi un šodien iezīmētā "novadu karte" var tikt vēl grozīta atbilstoši vietējo pašvaldību deputātu lēmumiem.

 

Atšķirībā no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas piedāvātā "novadu kartes" varianta, kurā bija paredzēti 93 novadi un deviņas republikas pilsētas, ministri nolēma pašreizējā Balvu rajonā Rugāju novadu neveidot, bet Cēsu rajonā izveidot ne tikai Cēsu, Līgatnes, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas un Priekuļu novadus, bet arī Pārgaujas novadu, kurā ietilps Raiskuma, Straupes, Stalbes un Drustu pagasti.

 

Pašreizējā Ogres rajonā būs ne tikai Ogres, Ķeguma, Lielvārdes novadi, bet savu patstāvību saglabās arī pašreizējais Ikšķiles novads.

 

Atsevišķu Krimuldas novadu veidos Krimuldas un Lēdurgas pagasts, bet Rīgas rajonā patstāvību saglabās Stopiņu novads, kurš netiks pievienots Salaspilij.

 

Gulbenes un Ventspils rajonā būs tikai pa vienam novadam, kurā apvienosies visi pagasti.

 

Vairākos rajonos būs divi novadi: Alūksnes rajonā - Alūksnes un Apes, Daugavpils rajonā - Daugavpils un Ilūkstes novads, Jelgavas rajonā - Jelgavas un Ozolnieku novads, Krāslavas rajonā - Dagdas un Krāslavas novads, Kuldīgas rajonā - Kuldīgas un Skrundas novads, Rēzeknes rajonā - Viļānu un Rēzeknes novads, Saldus rajonā - Saldus un Brocēnu novads.

 

Balvu rajonā būs Balvu un Viļakas novads.

 

Pa trīs novadiem tiks izveidots Bauskas rajonā - Iecavas, Bauskas un Vecumnieku novads, Dobeles rajonā - Auces, Tērvetes un Dobeles novads, Limbažu rajonā - Limbažu, Salacgrīvas un Alojas novads, Ludzas rajonā - Kārsavas, Ludzas un Zilupes novads, Ogres rajonā - Lielvārdes, Ķeguma un Ogres novads, Talsu rajonā - Dundagas, Talsu un Rojas novads, Tukuma rajonā - Kandavas, Tukuma un Engures novads, Valkas rajonā - Valkas, Strenču un Smiltenes novads.

 

Četri novadi būs Aizkraukles rajonā - Neretas, Aizkraukles, Pļaviņu un Kokneses novads.

 

Pa pieciem novadiem būs Jēkabpils rajonā - Aknīstes, Salas, Jēkabpils, Viesītes un Krustpils novads, Madonas rajonā - Cesvaines, Lubānas, Ērgļu, Madonas un Varakļānu novads, Preiļu rajonā - Aglonas, Riebiņu, Līvānu, Preiļu un Vārkavas novads, Valmieras rajonā - Mazsalacas, Rūjienas, Burtnieku, Valmieras un Brenguļu novads.

 

Cēsu rajonā būs seši novadi - Cēsu, Līgatnes, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas, Priekuļu un Pārgaujas novads.

 

Liepājas rajonā būs astoņi novadi - Grobiņas, Rucavas, Nīcas, Priekules, Vaiņodes, Durbes, Pāvilostas un Aizputes novads.

 

Rīgas rajonā būs 15 novadi - Babītes, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Salaspils, Stopiņu, Garkalnes, Ropažu, Mālpils, Siguldas, Krimuldas, Carnikavas, Ādažu, Saulkrastu, Baldones novads.

 

Stājoties spēkā administratīvi teritoriālā iedalījuma noteikumiem, vietējās pašvaldības varēs pieņemt lēmumus par novada izveidošanu līdz 2009.gada 31.janvārim saskaņā ar administratīvi teritoriālā iedalījuma noteikumos noteikto novadu teritoriālo dalījumu. Centrālā vēlēšanu komisija izsludinās 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanas tajās administratīvajās teritorijās, kuras norādītas administratīvi teritoriālā iedalījuma noteikumos.

 

Iedzīvotāju skaita ziņā mazākie novadi ir Rucavas novads, kur dzīvo 2146 iedzīvotāji, Vecpiebalgas novads - 2435, Vārkavas - 2555, Rugāju - 2832, Lubānas - 3014, Vaiņodes - 3119, Cesvaines - 3297, Pāvilostas - 3436, Aknīstes - 3488, Durbes - 3596, Brenguļu - 3669, Strenču - 3700, Nīcas - 3894, Jaunpiebalgas - 3914 iedzīvotāji.

 

Iedzīvotāju skaita ziņā vislielākie novadi būs Ogres novads, kur dzīvo 45 937 iedzīvotāji, Cēsu - 38 663, Tukuma - 36 732, Talsu - 35 463, Bauskas - 33 543, Rēzeknes - 33 469, Daugavpils novads - 30 107 iedzīvotāji.

 

Pēc nodokļu ieņēmumiem visnabadzīgākie ir Vārkavas novads - 247 597 lati, Rugāju - 219 324, Rucavas - 313 056, Vecpiebalgas - 289 906, Varakļānu - 465 518, Vaiņodes - 489 086 latu.

 

Savukārt Ogres novada nodokļu ieņēmumi ir 15 588 272 lati, Salaspils novada - 11 462 985, Siguldas novada - 9 717 190 latu, Cēsu novada - 9 498 946 lati.

 

 

Nodokļu ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju Vārkavas novadā ir 97 lati, Riebiņu - 100, Zilupes - 103, Aglonas - 106, Rugāju - 110, Varakļānu - 112, Dagdas - 114, Viļakas - 121, Rēzeknes novadā - 123 lati.

 

Savukārt Garkalnes novadā nodokļu ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju ir 507 lati, Mārupes - 469, Ķekavas - 453, Ādažu - 451 lati.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas