Latvijas valsts neplāno pieteikt savas īpašumtiesības uz strīdīgo bufernaftu

Pēc nesen pieņemtā Latgales apgabaltiesas sprieduma, ar kuru tika noraidīts Baltkrievijas uzņēmuma Polocktransņeftj Družba prasība par īpašumtiesībām uz bufernaftu, kas atrodas SIA LatRosTrans naftas vadā Polocka-Ventspils, aktualizējies jautājums, kāpēc Latvijas valsts nav pieteikusi savas īpašumtiesības uz bufernaftu.

Minētais tiesas lēmums nozīmē, ka tā nepieder Baltkrievijas uzņēmumam, nav arī pieejami dokumenti, ka bufernafta būtu privatizēta un piederētu SIA LatRosTrans.

 

Jāmin arī, ka likums nosaka - bezsaimnieka manta ir piekritīga Latvijas valstij.

 

Šā gada pavasarī toreizējais tieslietu ministrs Aigars Štokenbergs atzīmēja, ka, ņemot vērā tā brīža situāciju, par cauruļvadā esošās un jau rezervuārā iesūknētās naftas pārdošanu būtu iespējams ieņemt aptuveni 60 miljonus latu.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas