Lielāks atbalsts piena projektiem

Piensaimnieki, kuri pretendēs uz ES fondu atbalstu modernizācijas projektiem, varēs saņemt par 10% lielāku atbalstu.

Šonedēļ valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta (MK) 2010. gada 1.novembra noteikumos nr. 1026 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija"".

 

Grozījumi noteikumos paredz, ka projektiem, kuru aktivitātes tiek īstenotas piensaimniecības sektorā saskaņā ar 2009. gada 6. maijā apstiprināto Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāna piena nozares
pārstrukturēšanas prioritāti, piešķir papildu atbalsta intensitāti 10% apmērā no būvniecības un
būvēs paredzēto stacionāro iekārtu iegādes attiecināmo izmaksu summas.

 

No vairākām iespējamām finansējuma izlietojuma alternatīvām Latvija ir izvēlējusies plānā pieejamo finansējumu izlietot piena lopkopības sektora restrukturizācijai.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas