Likumā nosaka ģenētiski modificēto organismu apriti, lai novērstu to negatīvo ietekmi uz cilvēku

Rīga, 15.nov., LETA. Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma Ģenētiski modificēto organismu aprites likumu.

Likuma mērķis ir nodrošināt ģenētiski modificēto organismu (ĢMO) drošu izmantošanu un izplatīšanu, novēršot negatīvo ietekmi uz cilvēku, dzīvnieku veselību un vidi, saglabājot bioloģisko daudzveidību, veicinot ilgtspējīgās lauksaimniecības un biotehnoloģijas attīstību.

 

Likums nosaka riska novērtēšanas, ilgtspējīgas attīstības, piesardzības, sabiedrības informēšanas un līdzdalības, kā arī uzraudzības un kontroles pasākumu nodrošināšanas principus. Tāpat tas paredz, ka Ministru kabinets izdos jaunus noteikumus, lai reglamentētu darbības ar ĢMO, noteiktu izmaksas par dokumentu ekspertīzi atļauju izsniegšanai, noteiktu prasības ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanas nodrošināšanai, riska novērtēšanas un monitoringa veikšanas kārtību un kārtību, kādā tiek izsniegtas atļaujas.

 

Likums paredz zinātniskās ekspertu komitejas izveidi. Tā sagatavos zinātniski pamatotus atzinumus par ĢMO ierobežoto izmantošanu, izplatīšanu vidē un tirgū, kā arī apsvērs citās valstīs veiktās vides riska analīzes atbilstību Latvijas dabas apstākļiem.

 

Zemkopības ministrija norāda, ka, pieņemot lēmumu par atsevišķu ĢMO izmantošanas darbību, ir jāņem vērā sociāli ekonomiskie un ētiskie aspekti. Līdz ar to likums paredz padomes izveidi, kas pildīs koordinējošo lomu šajā procesā.

 

Personas, kuras pārkāpušas ģenētiski modificēto organismu apriti regulējošos normatīvos aktus, saucamas pie administratīvās atbildības, nosaka tiesību akts.

 

Likumā lietota definīcija, kas noteic, ka ĢMO ir jebkurš dzīvs organisms ar jaunu ģenētiskā materiāla kombināciju, kura iegūta, izmantojot likumā noteiktās ģenētiskās modifikācijas metodes.

 

Pieņemot lēmumus par ĢMO apriti, jānovērtē risks, ilgtspējīga attīstība, piesardzība, jāinformē sabiedrība, jānodrošina uzraudzība un kontrole, paredz likums.

 

ĢMO apriti regulējošo normatīvo aktu izpildes uzraudzību un kontroli nodrošina Pārtikas un veterinārais dienests, Valsts vides dienests, Valsts augu aizsardzības dienests, Valsts darba inspekcija un Zāļu valsts aģentūra.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas