Mazākumtautību skolās sytiprina latviešu valodu

No nākamā gada mazākumtautību pamatskolās vēsture būs jāmāca latviešu valodā,vakar vienojās valdība. Tika pieņemti jauni noteikumi par mācību priekšmetiem, kuri apgūstami valsts valodā mazākumtautību izglītības programmās.

Tajos noteikts, ka mazākumtautību pamatskolās latviski vai bilingvāli jāapgūst 40 procenti mācību vielas. Obligāti latviešu valodā vai bilingvāli būs jārunā latviešu valodas un literatūras, kā arī svešvalodu un vēstures stundās.

 

To, ka daļa mācību vielas jāapgūst latviski vai bilingvāli, nosaka arī Izglītības likums, taču nu latviešu valodas izmantošana mazākumtautību pamatskolās noteikta skaidrāk. Turklāt iepriekš nebija noteikti mācību priekšmeti, kas noteikti jāmāca latviski vai bilingvāli.  

 

Izglītības un zinātnes ministrija bija ieteikusi četrus valodu lietošanas modeļus, bet pamatskolas pašas izraudzījās, pēc kura modeļa strādāt.

 

Ceturtais modelis paredzēja diezgan maz stundu latviešu valodā. 6. klasē - tikai 13,3 procentus. Pieņemtie noteikumi visvairāk ietekmēs tās skolas, kas strādāja pēc ceturtāmodeļa, taču šo modeli bija izvēlējušies tikai pieci seši procenti mazākumtautību skolu. Noteikumos arī paredzēts, ka pirmsskolas izglītības iestādēs rotaļnodarbībām jānotiek latviešu valodā.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas