MK apstiprina grozījumus likumā „Par dzīvojamo telpu īri”

Šodien, 25.novembrī, Ministru kabinets atbalstīja Ekonomikas ministrijas sagatavoto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par dzīvojamo telpu īri".

Pašreiz likums „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" nosaka, ka apstiprinātie tarifi stājas spēkā regulatora noteiktajā dienā, bet ne agrāk kā 30 dienā pēc to publicēšanas. "Savukārt, likums „Par dzīvojamo telpu īri" nosaka, ka par to, ka tiek paaugstināta maksa par pamatpakalpojumiem - apkures, aukstā ūdens, kanalizācijas un sadzīves atkritumu izvešanu, īrnieks rakstveidā jābrīdina vismaz trīs mēnešus iepriekš, norādot maksas paaugstināšanas iemeslu un, ja īrnieks pieprasa, sniedzot finansiālo pamatojumu," skaidro Ekonomikas ministrijas sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Elita Rubesa - Voravko.

 

Līdz ar to, minētajos likumos ir noteikti atšķirīgi brīdināšanas (paziņošanas) termiņi, kas rada situāciju, ka jaunā maksa īrniekam nav saistoša trīs mēnešus no izīrētāja brīdinājuma saņemšanas dienas, neskatoties uz to, ka regulatora noteiktais tarifs stājas spēkā ne agrāk kā 30. dienā pēc tā publicēšanas. Savukārt dzīvokļa īpašniekam, kas izīrējis dzīvokli, īrnieka vietā divus mēnešus maksas paaugstinājums jāsedz no saviem līdzekļiem.

 

"Lai novērstu šādu situāciju, likumprojekts „Grozījumi likumā „Par dzīvojamo telpu īri" paredz, ka turpmāk par pakalpojumu maksas paaugstināšanu īrnieks nav jābrīdina, ja attiecīgā pakalpojuma maksas paaugstināšana saistīta ar sabiedrisko pakalpojumu regulatora noteiktajām tarifu izmaiņām," norāda E.Rubesa - Voravko.

 

Ar grozījumiem likumā Par dzīvojamo telpu īri var iepazīties MK mājaslapā: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40095171&mode=mk&date=2008-11-25 .

 

Grozījumi likumā Par dzīvojamo telpu īri vēl jāpieņem Saeimai.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas