Mudina stiprināt ziņotāju par korupciju aizsardzību

Rīga, 30.okt., LETA. Personas, kas vēlētos pievērst uzmanību nelikumībām publiskajā iepirkumā vai citiem korupcijas veidiem, nav efektīvi aizsargātas pret darba zaudējumu un citām izrēķināšanās formām, secināts biedrības "Sabiedrība par atklātību - Delna" pētījumā par trauksmes cēlēju tiesisko aizsardzību Latvijā.

"Delnas" direktors Kristaps Petermanis aģentūru LETA informēja, ka pētījums atklājis būtiskas likumu nepilnības - personas, kas vēlētos ziņot par nelikumībām un korupciju, nav aizsargātas pret darba zaudēšanu un citiem izrēķināšanās veidiem.  

Rezultāti atklājot, ka pret "trauksmes cēlējiem" ir viegli vērst civiltiesiskas prasības un pat sākt kriminālprocesus. Tāpat Latvijas likumi arī nenosaka skaidru procedūru, kā rīkoties "trauksmes cēlējam", lai aizsargātu sabiedrības intereses, tajā pat laikā tās samērojot ar komercnoslēpuma aizsardzību vai citu personu tiesībām.

 

"Delna" uzsver, ka, lai uzlabotu trauksmes cēlēju tiesisko aizsardzību, nepieciešams izstrādāt visus trauksmes cēlējus aizsargājošu tiesisko regulējumu, jo speciāls likums būtu labākais veids, kā novērst nelabvēlīgu seku radīšanas aizliegumu visos valsts dienestu regulējošos likumos.

 

Tāpat tiek minēts, ka varētu izveidot speciālu tiesisku regulējumu jomās ar augstu korupcijas risku, piemēram, celtniecībā un ceļu būvē, kur apslēpta nekvalitatīva darbu izpilde var draudēt ar lielu sabiedrisko bīstamību, kā arī nodokļu nomaksas jomā.

 

"Korupciju ir īpaši grūti atklāt, jo, atšķirībā no citiem noziegumiem, iesaistītie ir ieinteresēti koruptīvā darījuma slēpšanā un sabiedrība kā upuris nezina par savu tiesību aizskārumu. Pētījums sniedz daļēju skaidrojumu, kāpēc ir tik maz izmeklēšanu par koruptīviem nodarījumiem, par spīti plašajai korupcijas izplatībai. Arī "Delnai" ar korupciju nākas cīnīties netiešiem līdzekļiem, jo atbildīgajām iestādēm bieži nav izdevies korumpantus pieķert "aiz rokas"," norādīja Petermanis.

 

"Delna" skaidro, ka trauksmes celšana ir informācijas atklāšana par tādiem iespējamiem tiesību normu vai ētikas principu pārkāpumiem, kas nodara kaitējumu kādai sabiedrības grupai vai sabiedrībai kopumā. Trauksmes celšana iespējama un notiek gan publiskajā, gan privātajā sektorā. Trauksmes cēlēji ir tās personas, kuras ir nodarbinātas valsts vai privātajā darbā, kā arī citi indivīdi, kas atrodas ārpus tradicionālām darba tiesiskajām attiecībām, tomēr tiem ir cieša saikne ar konkrēto iestādi vai komercsabiedrību.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas