Nenoteiktība traucē Latvijā iegūt naftu

Laikā, kad benzīna cena Latvijā pārsniegusi lata robežu, naftas ieguves iespējas Latvijā vēl arvien ir samērā nenoteiktas - valsts par komersantu līdzekļiem šīs iespējas pēta, bet normatīvās bāzes joprojām nav.

Kopš 2011. gada septembra vairs nav piemērojami Ministru kabineta (MK) noteikumi, kas regulē ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi, bet jauni noteikumi joprojām nav izstrādāti. Neskaidrā situācija dara piesardzīgus komersantus, kuri ieguvuši ogļūdeņražu ieguves licences.

 

Likuma Par zemes dzīlēm pārejas noteikumi bija piemērojami ne ilgāk kā līdz 2011. gada 1. septembrim. Kopš pagājušā gada pavasara Ekonomikas ministrija (EM) strādā pie jaunu noteikumu izstrādes.

 

«Noteikumi par ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi ir komplicēti, 2011. gada 1. septembrī tie tika izsludināti valsts sekretāru sanāksmē un nodoti starpinstitūciju saskaņošanai. Tuvākajā laikā tie tiks iesniegti izskatīšanai MK komitejā,» informēja EM. Vienlaikus, norāda ministrija, iepriekšējais normatīvais regulējums, lai gan ir zaudējis spēku, ir piemērojams tiktāl, ciktāl tas nav pretrunā ar likumu.

 

«Mums vajadzīga spēkā esoša normatīvā bāze, lai varētu plānot investīciju apjomu, pabeigt izpēti un lemt par tālāko darbību,» uzsver SIA Baltic Oil Management (BOM) valdes priekšsēdētāja Sigita Poželaite.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas