Paplašināta aģentūras LETA personu un organizāciju datubāze

Rīga, 15.okt., LETA. Ziņu aģentūra LETA veikusi uzlabojumus arhīvā, saturiski pilnveidojot personu un organizāciju datubāzi un padarot ērtāku meklēšanu.

Datubāzē paplašināti un unificēti apraksti par personām un uzņēmumiem, pievienoti fotoattēli, saites un dažāda papildinformācija.

 

Jaunajā uzņēmumu datubāzē ir izveidoti uzņēmumu profili, kuros ietverta informācija par to darbības virzieniem, pēdējo trīs gadu finanšu rezultātiem, kā arī uzņēmuma vadību un vēsturi.

 

Savukārt personu datubāzē uzņēmuma amatpersona vai īpašnieks automātiski tiek sasaistīts ar savu uzņēmumu. No uzņēmuma datubāzes viegli var pāriet personu datubāzē un otrādi.

 

Līdz šim informācija par personu netika veidota atbilstoši vienam unificētam modelim, atšķirīgs bija tās apjoms un daļēji arī raksturs.

 

"Tagad šī informācija par katru personu strukturēta pa blokiem - personas dati, izglītība, karjera, politiskā un sabiedriskā darbība, īpašumi, amatpersonu deklarācijas, kā arī tiesu procesi un skandāli," skaidro "nozare.lv" vadītājs Edmunds Rudzītis.

 

Pašlaik personu datubāzē ir ievietota informācija par 20 000 personām, bet uzņēmumu datubāzē - par aptuveni 900 uzņēmumiem, tajā skaitā Latvijas "Top 500" uzņēmumiem. Uzņēmumu datubāzi plānots paplašināt līdz pat 5000 biznesa vienībām.

 

LETA arhīvs tiešsaistes režīmā ir pieejams jau vairāk nekā 10 gadus. Tajā tiek uzkrātas visas sagatavotās aģentūras LETA ziņas, uzņēmumu un organizāciju iesūtītās preses relīzes, lielāko preses izdevumu publikāciju anotācijas un materiāli, kā arī cita speciāli sagatavota informācija - likumi, statistikas rādītāji, nozaru komentāri u.c.

 

Katru mēnesi arhīvs papildinās ar 30 000 informācijas vienību, un šobrīd tajā ir vairāk nekā divi miljoni ierakstu.

 

LETA arhīvs ir pieejams trīs valodās - latviešu, krievu un angļu. Krievu un angļu valodā tiek arhivētas aģentūras LETA tulkotās ziņas un šajās valodās iesūtītās relīzes, krievu valodā - arī krievu preses materiāli.

 

"Informācijai kļūstot aizvien plašākai, pieaug atlasītās informācijas vērtība. Arhīvā uzkrātie materiāli dod unikālu iespēju iegūt pilnīgu informāciju, kā arī viegli un ātri analizēt un prognozēt notikumus laika gaitā," uzsver aģentūras LETA valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Barkāns.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas