Parex bankas finanšu stāvoklis - neapskaužams

Parex bankas finanšu stāvoklis ir neapskaužams un būs atkarīgs no labi apmaksāto darbinieku goda prāta.

Kavēti kredīti 600 miljonu latu apjomā, kas, visticamāk, šogad turpinās sagādāt vairāku desmitu miljonu latu zaudējumus Parex bankai, turpinot samazināt jau tā niecīgo kapitālu, nepieciešamība veikt teju 30 miljonu latu procentu maksājumus valstij par tās noguldījumiem - tie ir tikai daži Parex bankas 2010. gada pārskatu raksturojoši rādītāji.

 

Jāatzīmē, ka Parex bankas 2010. gada pārskatā daļēji ir atspoguļoti arī no 1. augusta nodalītās Citadeles bankas rādītāji, bet aplēstie pašas «slikto aktīvu bankas» rādītāji nav nedz iepriecinoši, nedz cerīgi. Nepietiekamo ienākumu dēļ, ar kuriem nav iespējams nosegt nedz visus administratīvos izdevumus, nedz izdevumus uzkrājumiem nedrošiem kredītiem, nevar izslēgt iespēju, ka bankai kapitāla stiprināšanai atkal nāksies kapi alizēt daļu valsts noguldījumu.

 

Pērn Parex bankas procentu ieņēmumi par aptuveni miljons latiem atpaliek no procentu izdevumiem vidēji mēnesī. Situāciju šogad pasliktināja nepieciešamība pārdot vērtspapīrus, kuri tādējādi vairs nenesīs ieņēmumus, lai šogad maijā atmaksātu sindicēto aizdevumu 164 miljonu latu apjomā.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas