Partijas "Jaunais laiks" kongresā kvoruma trūkuma dēļ neievēl pilnu valdes sastāvu

Rīga, 6.okt., LETA. Partijas "Jaunais laiks" vakar notikušajā kongresā kvoruma trūkuma dēļ nespēja ievēlēt pilnu valdes sastāvu, līdz ar to tika ievēlēti tikai astoņi no 14 valdes locekļiem, aģentūrai LETA apstiprināja JL Saeimas frakcijas deputāte Solvita Āboltiņa.as, viena valdes un viena Saeimas frakcijas deleģēta pārstāvja un ģenerālsekretāra.

Pirmajā balsošanas kārtā tika ievēlēti astoņi valdes locekļi, bet otrajā neviens, savukārt organizējot trešo balsošanas kārtu kongresā nav bijis kvoruma.

Jau ziņots, ka JL valdē atkārtoti ievēlēti Saeimas deputāti Ilma Čepāne, Sandra Kalniete, Solvita Āboltiņa, Kārlis Šadurskis un Dzintars Zaķis, Eiropas Parlamenta deputāts Valdis Dombrovskis un Rīgas Domes deputāts Aivars Aksenoks.

No jauna partijas valdē ievēlēts Jaunatnes nodaļas vadītājs Ēriks Dauksts. Valdē turpinās strādāt arī tās priekšsēdētājs Krišjānis Kariņš, kurš šogad pavasarī tika ievēlēts uz diviem gadiem.

Tomēr nepilnais sastāvs nenozīmējot, ka valde nebūs darboties spējīga, jo tajā ir ievēlēta vairāk kā puses valdes locekļu.

Revīzijas komisijā strādās Inese Kalniņa, Laila Rūse, Raimonds Čudars, Niks Bulmanis un Lauris Šulcs.

Jau ziņots, ka uz 14 valdes locekļa amatiem aizklātai balsošanai tika izvirzīti 30 pretendenti, starp kuriem ir Saeimas deputāti Ina Druviete, Sarmīte Ķikuste, Dzintars Zaķis, Sandra Kalniete, Ingrīda Circene, Kārlis Šadurskis, Solvita Āboltiņa, Ingūna Rībene, Ainārs Latkovskis un Ilma Čepāne. Rīgas domes deputāti Aivars Aksenoks, Olafs Pulks un Baiba Brigmane, kā arī tādi pazīstami JL pārstāvji kā Dans Titavs un Edgars Jaunups.

Kā ziņots, partijas "Jaunais laiks" (JL) kongresā vakar tika pieņemti jauni statūti kuros JL sevi vairs nedefinē kā labēju partiju.

Pret to iebilda delegāts Edgars Jaunups, bet partijas statūtu izstrādes grupas vadītājs Aivars Aksenoks paskaidroja, ka JL valde ir nolēmusi vairs neiekļaut vārdu "labējie" partijas definējumā.

Jaunajos statūtos ir teikts, ka JL ir demokrātiska politiska partija, kas ir izveidota, lai kalpotu Latvijas tautai, darbojoties saskaņā ar demokrātijas, tiesiskuma, atklātības, biedru vienlīdzības un decentralizācijas principiem.

Statūtos arī teikts, ka JL pamatmērķis ir nodrošināt Latvijas iedzīvotāju labklājību, veidojot demokrātisku, godīgu un kompetentu valsts pārvaldi. Par JL biedriem var būt 18 gadu vecumu sasniegušas personas, kuras atzīst partijas statūtus un ētikas kodeksu.

Iesniegums par uzņemšanu partijā jāiesniedz JL valdē, pievienojot JL biedru rekomendācijas. Ja personas uzņemšana JL netiek atbalstīta viņam ir tiesības vērsties atkārtoti pie JL valdes ar iesniegumu, kuram pievienotas ne mazāk kā četru biedru

rekomendācijas.

JL valde biedru var izslēgt no partijas, ja tās rīcībā ir konstatēts rupjš statūtu pārkāpums, biedrs izdarījis būtisku kaitējumu partijai vai ilgstoši nav maksāta biedru nauda. JL biedra izslēgšana no partijas var ierosināt ētikas komisija, JL valdes loceklis vai ne mazāk kā 10 partijas biedri.

Statūtos ir teikts, ka JL augstākā lēmējinstitūcija ir kopsapulce, kura ir lemtspējīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse partijas biedru. Savukārt JL kongresā var piedalīties visi partijas biedri, kuri līdz valdes noteiktajam datumam ir reģistrējušies kā delegāti un ir samaksājuši biedru naudu.

Jau kongresa sākumā JL domes priekšsēdētājs Einars Repše delegātiem paziņoja, ka ir panākta vienošanās par valdes un domes funkciju sadali.

JL valde ir partijas izpildinstitūcija, kura sastāv no priekšsēdētāja un 14 locekļiem, ko ievēl kopsapulcē. Valde priekšsēdētāja, tāpat kā domes priekšsēdētāja pilnvaru termiņš ir divi gadi, bet valdes locekļu pilnvaru termiņš ir viens gads.

Statūti arī nosaka, ka valdes locekli var atsaukt tikai kopsapulce, ja tam ir svarīgs iemesls. Tajos arī teikts, ka JL ir tiesības pārstāvēt valdes priekšsēdētājam ar vienu valdes locekli, vai ne mazāk kā astoņiem valdes locekļiem kopīgi.

Valde pēc domes atzinuma saņemšanas lemj par JL iesaistīšanos un izstāšanos no valdības. Pēc ilgām diskusijām tika panākta vienošanās, ka dome, kura līdz šim bija tikai konsultatīvas funkcijas, tagad ir neatkarīga partijas lēmējinstitūcija, kura darbojas pēc kopsapulcē apstiprināta nolikuma.

Domes sastāvā ir priekšsēdētājs, JL nodaļu un atbalsta grupu vadītāji, kā arī pa vienam pārstāvim no 50 nodaļas biedriem.

Tikai pēc domes atzinuma saņemšanas JL valde var apstiprināt deputāta kandidāta sarakstus Saeimas un Eiropas parlamenta vēlēšanām.

JL ir arī ētikas komisija, kura darbojas kā neatkarīga, konsultatīva institūcija deviņu locekļu sastāvā, no kuriem katru gadu trīs tiek pārvēlēti. JL ir vēl viena konsultatīva institūcija - reģionālā padome, kura sastāv no 15 deleģētiem pārstāvjiem - pa diviem no karas reģionālās grupas, kā arī Rīgas nodaļas, viena valdes un viena Saeimas frakcijas deleģēta pārstāvja un ģenerālsekretāra.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas