Pašvaldībām dala tūkstošus

Valdība vakar no valsts budţeta programmas "Līdzekļi nneparedzētiem gadījumiem" piešķīra finansējumu vairākām pašvaldībām daţādu nelaimju seku risināšanai.

Valdība akceptēja Liepājas pilsētas domes lūgumu piešķirt 130 646 latus, lai likvidētu
ugunsgrēka sekas un novērstu avārijas situāciju Liepājas īpašumā esošajās ēkās, tās nojaucot, kā
arī lai novērstu sniega radītos bojājumus pašvaldības ēku jumtiem. Šis bija viens no retajiem
gadījumiem, kad līdzekļu pieprasījumu atbalstījusi Finanšu ministrija. Tādēļ iebildumi neradās arī
premjeram un citiem ministriem.

 

Savukārt Mālpils novada pašvaldībai valdība piešķīra 57 000 latu, kas nepieciešami Mālpils profesionālās vidusskolas uzturēšanai. Pagaidām atlikts Jelgavas pilsētas pašvaldības lūgums piešķirt 53 296 latus ugunsgrēkā cietušas sporta halles grīdas remontam.

 

Pēc premjera lūguma valdība atlika arī lemšanu par Ventspils pilsētas domes lūgumu piešķirt 175 115
latus, lai novērstu cilvēku drošību un dzīvību apdraudošos apstākļus pašvaldības pansionāta un
bērnunama "Selga" virtuves blokā.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas