Pensijā būs jāiet arvien vēlāk

Tikko valdība ir pieņēmusi lēmumu paaugstināt pensionēšanās vecumu līdz 65 gadiem, un šī reforma, kas sāksies 2016. gadā, noslēgsies tikai pēc desmit gadiem.

Teorētiski tad varētu sākties nākamās diskusijas. Dominējošais pensionēšanās
vecums Eiropas Savienībā (ES) pašlaik ir 65 gadi, un atsevišķas valstis, piemēram, Vācija,
pieņēmušas lēmumu iet vēl tālāk - līdz pat 67 gadiem.

Eļļu ugunī pielējusi ekspertu diskusija, kurā cita starpā norādīts, ka teorētiski pensionēšanās vecumu varētu paaugstināt pat līdz 70 gadiem.


Ņemot vērā Latvijas iedzīvotāju slikto veselības stāvokli un salīdzinājumā ar citām ES valstīm par
desmit gadiem īsāku vidējo mūža ilgumu, šāda lēmuma pieņemšana būtu nopietni izvērtējama.

Paaugstinot pensionēšanās vecumu, Latvijā tiks pārtraukta arī iespēja priekšlaicīgi pensionēties
(jau no 2012. gada). Kā izņēmums būs atsevišķas iedzīvotāju grupas (piecu un vairāk bērnu
vecāki, bērna invalīda vecāki, politiski represēti cilvēki, černobilieši), kuriem arī turpmāk būs
tiesības pensionēties piecus gadus pirms vispārējā pensionēšanās vecuma.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas