Pētījums: Sabiedrība zaudējusi ticību valsts varai, bet gatava iesaistīties problēmu risināšanā

Rīga, 16.nov., LETA. Latvijas iedzīvotāji ir vienoti noraidošā attieksmē pret valsts varu un ir zaudējuši ticību, ka valsts ir gatava palīdzēt, taču vienlaikus sabiedrība kopš neatkarības atgūšanas ir vēl nepieredzēti aktīva un pauž gatavību iesaistīties problēmu risināšanā, secināts pētījumā par sabiedrības un valsts varas attiecībām.

Pētījumā, kuru pēc aģentūras "P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības" pasūtījuma veica kompānija "GfK Baltic", 71% respondentu pauda viedokli, ka varas pārstāvju dotie solījumi netiek pildīti, un tikai 16% bija pretējās domās. Valsts amatpersonu dialogu ar sabiedrību par tikai simbolisku uzskata 61% aptaujāto, bet 87% respondentu uzsver, ka par sabiedrības interesēm valstsvīri sāk domāt, vienīgi tuvojoties vēlēšanām.

Vienlaikus īpaši iezīmējas sabiedrības gatavība aktīvai rīcībai - 77% aptaujāto uzskata, ka cilvēki ir kļuvuši drošāki savu interešu un viedokļu paušanā un aizstāvēšanā.

Pētījums atklājis, ka cilvēki pozitīvas varas un sabiedrības attiecības vairāk saskata aizvadītajās desmitgadēs. Piemēram, 48% respondentu norādījuši, ka pirmās brīvvalsts laikā valsts vairāk rūpējusies par iedzīvotājiem, 60% aptaujāto norādījuši, ka padomju varas gados bijusi lielāka kārtība, bet 70% atzinuši, ka tolaik bijušas lielākas nākotnes garantijas.

Saskaņā ar pētījumu Latvijas iedzīvotāji par būtiskām uzskata vairs ne tikai valsts nodrošinātās materiālās garantijas, bet arī demokrātijas pamatelementu klātesamību valsts dzīvē. Latvijas Republikas proklamēšanas dienā 68% iedzīvotāji varas pārstāvjiem novēl veicināt valsts un iedzīvotāju labklājību, 73% novēl biežāk ieklausīties sabiedrības viedoklī un 47% - nostiprināt vērtības un tiesiskumu.

"Pētījuma rezultāti ļauj secināt, ka cilvēkos valda līdz šim nepieredzēts apmulsums par to, kur meklēt valsts varas un sabiedrības saspīlēto attiecību risinājumus," sacīja "P.R.A.E. Sabiedrisko attiecību" projektu direktors Arnis Lapiņš.

"Cilvēki ir gatavi aktīvai rīcībai, taču atklāts ir jautājums, vai sabiedrībai tiks piedāvāta pozitīva attīstības vīzija. Ja nē, šī aktivitāte var ievirzīties arī destruktīvā gultnē," teica Lapiņš.

"GfK Baltic" direktore Iluta Skrūzkalne norādīja, ka "Latvijas iedzīvotāju pašreizējo noskaņojumu raksturo nedrošība par nākotni, neapmierinātība ar varas distances palielināšanos, neticība pārmaiņām no augšas un gatavība aizstāvēt savas intereses". Aptauja uzrādījusi, ka tieši uzņēmēji un vadītāji šobrīd ir gatavi visskaļāk pieprasīt tiesiskus valsts pārvaldības principus.

Pētījums veikts laika periodā no šā gada 18.oktobra līdz 10.novembrim, kopumā aptaujājot 524 Latvijas iedzīvotājus.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas