Pievērsīs īpašu uzmanību pirmsskolas pedagogu atalgojuma pilnveidei

Mērķtiecīgi īstenojot izglītības darbinieku atalgojuma sistēmas pilnveidi ilgtermiņā un aktīvi izstrādājot nākamā gada valsts budžeta projektu, līdztekus visu izglītības pakāpju pedagogu atalgojuma sistēmas sakārtošanai, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) 2008./2009.mācību gadā īpašu uzmanību plānojusi pievērst pirmsskolas pedagogu atalgojuma pilnveidei, jo šajā sektorā nodarbinātajiem izglītības darbiniekiem ir zemākais atalgojums.

"2008.gada valsts budžeta projektā papildus paredzētie 1,5 miljoni lati būtu novirzāmi, lai nodrošinātu samaksu par gatavošanos nodarbībām pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem," uzsver izglītības un zinātnes ministre Baiba Rivža.

 


Šo priekšlikumu ministre plānojusi pārrunāt ar IZM sociālajiem partneriem - Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību (LIZDA), Latvijas Izglītības vadītāju asociāciju (LIVA), Latvijas vecāku apvienību „VISI" u.c. Tāpat vēstuli ar šo priekšlikumu B.Rivža nosūtījusi Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājam Andrim Jaunsleinim un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, jo saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām" pirmsskolas izglītības nodrošināšana ir pašvaldības funkcija.

 


Ministre piebilst, ka viņas un IZM īpašā prioritāte ir un paliek visu pakāpju pedagogu atalgojuma sistēmas sakārtošana ilgtermiņā, tajā skaitā - samaksas nodrošināšana par līdz šim neapmaksātajām skolotāju darba pozīcijām.

 


"Saskaņā ar 2007./2008.mācību gada tarifikāciju, pedagogiem no 2007.gada 1.septembra tiek nodrošināts vidējais atalgojums:


priekšmetu pasniegšana: 479 249 stundas;


individuālais darbs: 41 672 stundas;


rakstudarbu labošana 44 577 stundas;


kopējais apmaksājamo stundu skaits: 628 705 stundas;

samaksa par priekšmetu pasniegšanu: 324,03 lati;


samaksa par papildus darba veikšanu (konsultācijas, rakstu darbu labošana, klases audzināšana): 100 lati;


Vidējā darba alga valstī: 424 lati.

 

"Ministrija panākusi, ka no 2008.gada 1.septembra pedagogiem atalgojums par vienu darba likmi tiks paaugstināts par 60 latiem. Ir panākts, ka nākamā gada valsts budžeta projektā paredzēti papildus 1,5 miljoni latu, lai no 2008.gada 1.septembra nodrošinātu atalgojumu par līdz šim neapmaksātajām pozīcijām. Ministre akcentē, ka arī potenciālo valsts budžeta grozījumu kontekstā IZM galvenā prioritāte būs līdzekļu rašana līdz šim neapmaksātajām pedagogu darba pozīciju apmaksai," stāsta izglītības un zinātnes ministres padomniece komunikācijas jautājumos Agnese Korbe.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas