Plāno Rīgas pašvaldības 2008.gada budžetu ar 28,56 miljonu latu deficītu

Rīga, 21.nov., LETA. Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komiteja šodien atbalstīja pašvaldības 2008.gada budžetu un nolēma to virzīt izskatīšanai domes komitejās.

Rīgas pašvaldības budžeta kopējie ieņēmumi plānoti 558,38 miljonu latu apmērā, tai skaitā 494,05 miljonu latu pamatbudžeta ieņēmumi un 64,33 miljonu latu speciālā budžeta ieņēmumi.

 

Rīgas pašvaldības budžeta kopējie izdevumi plānoti 586,94 miljonu latu apmērā, tai skaitā 502,67 miljonu latu pamatbudžeta izdevumi un 84,27 miljonu latu speciālā budžeta izdevumi.

 

Līdz ar to budžeta finansiālais deficīts plānots 28,56 miljonu latu apmērā, tajā skaitā pamatbudžeta deficīts - 8,62 miljoni latu, bet speciālā budžeta deficīts - 19,94 miljoni latu.

 

Rīgas pašvaldības 2008.gada pamatbudžeta ieņēmumos lielākais īpatsvars ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim - 67,7%. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu apjoms prognozēts 334,3 miljoni latu, aģentūru LETA informēja Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļā.

 

Nodokļu ieņēmumi no nekustamā īpašuma budžetā prognozēti 36,6 miljonu latu apmērā, kas ir 7,4% no kopējā ieņēmumu apjoma. Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi par ēkām nākamajā gadā prognozēti 23,2 miljoni latu, nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi par zemi - 13,4 miljoni latu.

 

Rīgas pilsētai 2008.gadā ir jāiemaksā Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 52,6 miljoni latu, kas ir par 6,1 miljonu latu vairāk nekā šogad.

 

Vislielākais izdevumu apjoms pamatbudžetā plānots izglītībai - izglītības iestāžu uzturēšanas un ar izglītību saistīto pasākumu finansēšanas programmām. Izglītības nozarei nākamajā gadā paredzētais izdevumu apjoms bez investīcijām ir 143,2 miljoni latu, kas veido 31,3% no pamatbudžeta programmām paredzētā kopējā apjoma, tajā skaitā, valsts budžeta mērķdotācijas un dotācijas līdzekļi ir 62,6 miljoni latu.

 

Sociālai aizsardzībai pamatbudžeta programmās paredzēti izdevumi 53,14 miljoni latu, kas ir 11,6 % no Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta izdevumu kopējā apjoma.

 

Dzīvojamo telpu atbrīvošanas pabalstu programmai nākamajā gadā pamatbudžetā paredzēti 15,56 miljoni latu, no tiem pašvaldības dotācija 7,48 miljoni latu un 7,48 miljoni latu apmērā plānots valsts budžeta finansējums.

 

Palīdzībai maznodrošinātajiem un trūcīgajiem Rīgas iedzīvotājiem 2008.gadā paredzēti 10,6 miljoni latu.

 

Pamatbudžeta finansējums satiksmes infrastruktūras un sabiedriskā transporta programmu realizācijai plānots 90,2 miljoni latu, kas veido 19,7% no pamatbudžeta kopējā apjoma, palielinājums ir 7,3 miljoni latu. Šo programmu izdevumi galvenokārt saistīti ar satiksmes infrastruktūru - ar pilsētas tiltu, ielu, ceļu, gājēju tuneļu uzturēšanu, kā arī finansējumu sabiedriskajam transportam.

 

Rīgas pašvaldības 2008.gada budžetā ievērojami palielināts finansējuma apjoms dotācijai pilsētas sabiedriskajam transportam, paredzēti papildu līdzekļi 5,3 miljonu latu apmērā sabiedriskā transporta finansēšanai, lai daļēji segtu izdevumu pieaugumu saistībā ar kredīta pamatsummas atmaksu, procentu maksājumiem, līzinga maksājumiem par iegādātajiem autobusiem un citiem izdevumiem, kas saistīti ar pasažieru pārvadāšanu. Dotācijas kopējais apjoms pilsētas sabiedriskajam transportam nākamā gada budžetā paredzēts 44,84 miljoni latu, tajā skaitā arī zaudējumu segšanai, kas saistīti ar Rīgas domes noteiktajām braukšanas maksas atlaidēm pasažieru pārvadāšanai.

 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumiem plānoti līdzekļi 20,2 miljoni latu - 4,4% no pamatbudžeta izdevumu apjoma. Finansējums paredzēts pašvaldības teritoriju un pilsētai piederošo dabas pamatņu sakopšanai, kapsētu teritoriju uzturēšanai.

 

Atpūtas un kultūras nozares programmām Rīgas pašvaldības budžetā plānots finansējums 24,7 miljoni latu, kas veido 5,4% no pamatbudžeta izdevumu kopējā apjoma.

 

Sabiedriskajai kārtībai 2008.gadā paredzēti līdzekļi 11,1 miljons latu no pamatbudžeta kopējā apjoma, tajā skaitā Rīgas pašvaldības policijai 9,85 miljoni latu un Rīgas Bāriņtiesai 1,25 miljoni latu.

 

Izvērtējot pilsētas budžeta finansiālās iespējas un, ievērojot iepriekš pieņemtos Rīgas domes lēmumus, pamatbudžeta investīciju programma 2008.gadam akceptēta 44,9 miljonu latu apjomā. Investīciju programmā lielākais finansējuma apjoms paredzēts izglītības nozares objektiem - 17,5 miljoni latu, ekonomiskajai darbībai - 15,2 miljoni latu, atpūtai un kultūrai - 5,4 miljoni latu, sociālajai aizsardzībai - 3,4 miljoni latu, pašvaldību teritoriju un māju apsaimniekošanai - 2,1 miljons latu un vides aizsardzībai - 0,9 miljoni latu.

 

Sagatavoto budžeta projektu izskatīs visas domes komitejas, pēc priekšlikumu apkopošanas tas tiks pieņemts domes sēdē.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas