Politikas dokumentos piedāvā eiro ieviešanas datumu aizstāt ar tekstu "€ diena"

Rīga, 21.sept., LETA. Finanšu ministrija (FM) sagatavojusi kārtējo ziņojumu par virzību uz eiro ieviešanu Latvijā, piedāvājot politikas dokumentos iepriekš noteikto eiro ieviešanas datumu aizstāt ar tekstu "€ diena".

 

Ziņojumā, ko valdība skatīs 25.septembrī, tiek piedāvāts labot Latvijas Nacionālajā eiro ieviešanas plānā noteikto eiro ieviešanas mērķa datumu, aizstājot to ar formulējumu: "Lai pilnvērtīgi realizētu sagatavošanos vienotās Eiropas valūtas ieviešanai, Latvijas valdība plāno nosaukt eiro ieviešanas mērķa datumu ne vēlāk kā 24 mēnešus pirms paredzamās € dienas."

 

Tāpat rosināts visās eiro ieviešanas plāna sadaļās, kur bijusi atsauce uz eiro ieviešanas mērķa datumu, turpmāk lietot apzīmējumu "€ diena", papildinot to ar iepriekš norādīto formulējumu.

 

Iepriekš plānotais eiro ieviešanas termiņš bija 2008.gads.

 

Eiro ieviešana izvirzīta kā vidējā termiņa budžeta prioritāte un veikta eiro projekta sākotnējā risku analīze. Pamatojoties uz pašreizējo ekonomisko situāciju valstī, ir izstrādā eiro ieviešanas perspektīva.

 

Nolemts, ka vadības komiteja divas reizes gadā sniegs Ministru kabinetam informatīvos ziņojumus par paveiktajiem un nākamajā atskaites periodā plānotajiem uzdevumiem eiro ieviešanai Latvijā. Komitejas sniegtie informatīvie ziņojumi pēc tam tiks nosūtīti arī Saeimai.

 

Eiro ieviešanas projekta finansēšana tiek paredzēta centralizēti, kā vidējā termiņa budžeta prioritāte, turklāt finansējums tiek ietverts Finanšu ministrijas stratēģijā un aktualizēts katru gadu.

 

Kā eiro ieviešanas projekta veicamie pasākumi noteikti likumdošanas jautājumi, normatīvo aktu sakārtošanas koncepcija, eiro ieviešanas likumprojekts, komunikācijas pasākumi, eiro logo un mājaslapas "www.eiro.lv" ieviešana, tikšanās ar asociācijām, lekcijas "Euro Team" projekta gaitā, kā arī sekundāro informācijas avotu apzināšana.

 

Tāpat nepieciešams veikt situācijas izpēti finanšu pakalpojumu pieejamības kartes izveidei, nepieciešams apzināt un apgūt citu valstu eiro ieviešanas pieredzi, kā arī realizēt eiro ieviešanas projekta risku analīzi.

 

Patlaban visa aktuālā informācija par projekta norisi ir pieejama Finanšu ministrijas interneta mājaslapā, īpaši šim nolūkam izveidotā sadaļā "Eiro ieviešana". Nākamajā periodā tiks turpināta iepazīšanās ar citu jauno dalībvalstu - Slovēnijas, Kipras, Maltas, Slovākijas u.c - praktisko pieredzi eiro ieviešanas projekta realizēšanā, tiekoties ar eiro ieviešanas procesā iesaistītajiem dalībniekiem.

 

Eiro projekta vadītāja kopā ar darba grupām turpinās strādāt pie detalizētā pasākumu plāna pilnveidošanas, realizējot plāna auditu. Vadības komiteja plāno turpināt sākto darbu pie eiro ieviešanas projekta risku apzināšanas, kā arī to mazināšanai nepieciešamo darbību plānošanas.

 

Kā LETA jau ziņoja, pavasarī finanšu ministrs Oskars Spurdziņš (TP) norādīja, ka pašreizējā situācijā Latvijā eiro varētu ieviest laika posmā no 2011. līdz 2013.gadam. Ir pilnīgi skaidrs, ka Latvijai augstās inflācijas dēļ neizdosies eiro ieviest iepriekš plānotajā termiņā - 2008.gadā.

 

Jau ziņots, ka, pēc ekspertu domām, Lietuvā un Igaunijā eiro nevarēs ieviest agrāk par 2010.gadu, bet Latvijā - agrāk par 2012.gadu. Tomēr neviena no Baltijas valstīm nav konkrēti pateikusi, kad varētu ieviest eirozonas valūtu.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas