Privatizācijai nenodod medību pili "Mežtekas"

Šodien Ministru kabinets nolēma nenodot privatizācijai medību pili "Mežtekas" Jaunannā, Alūksnes rajonā.

 

Nekustamo īpašumu "Mežtekas" veido 1,35 hektārus liels zemesgabals, nedzīvojama ēka - pils un kūts.

 

Privatizācijas ierosinājumus bija iesniegušas privātpersonas Ilgonis Kļaviņš un Aleksandrs Brandavs.

 

"Mežtekas" ierakstītas zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā un atrodas Valsts meža dienesta lietošanā.

 

Pils ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis - barona Aksela fon Delviga bijušais īpašums. Medību pils kopējā platība ir 438,5 kvadrātmetri. Pēc pils nacionalizācijas ap 1920.gadu tā nonākusi Mežu departamenta īpašumā.

 

Pilī atrodas mežniecība un dzīvokļi meža dienesta darbiniekiem. Lai varētu veikt meža ugunsnovērošanas funkciju, pils tornis tiek papildināts ar metāla konstrukciju, no kuras iespējams novērot visus tuvākās apkārtnes mežus. Līdz 2006.gadam medību pils izmantota meža pārvaldes un uzraudzības iestāžu administrāciju vajadzībām.

 

Nekustamais īpašums nepieciešams valsts pārvaldes funkciju veikšanai Dienesta konsultāciju pakalpojumu centra (DKPC) darbības sekmīgai nodrošināšanai, kur plānots izveidot Centra Alūksnes nodaļas mācību bāzi privāto meža īpašnieku, mednieku, mednieku kolektīvu vadītāju un citu interesentu apmācībai par meža apsaimniekošanas un medību jautājumiem.

 

Ņemot vērā to, ka tuvumā atrodas meža teritorijas, tas rada iespēju mācību darbu telpās apvienot ar apskates un mācību objektiem dabā.

 

Patlaban DKPC Alūksnes nodaļa nekādas darbības nekustamajā īpašumā neveic, jo telpās un to piemērošanai DKPC vajadzībām nepieciešams kapitālais remonts. Nekustamajā īpašumā DKPC ieguldīja 12 800 latus, sakārtojot ēku jumtus.

 

"Mežtekās" plānots ieguldīt līdzekļus, realizējot projektu "Lauku attīstības programma 2007.-2013.gadam". Lai abas ēkas piemērotu mācību procesa veikšanas vajadzībām, nepieciešami ieguldījumi - aptuveni 700 000 latu.

 

Nekustamajā īpašumā ierīkoto mācību bāzes vietu plānots izmantot Alūksnes, Balvu, Gulbenes, Valkas, Valmieras rajonu meža īpašnieku, mednieku un medību vadītāju apmācībai.

 

Kopumā valstī plānots izveidot vairākas mācību bāzes vietas, cenšoties tās izvietot katrā reģionā. Ziemeļvidzemes reģionā piemērotākais īpašums mācību bāzes izveidošanai ir valstij šobrīd piederošais nekustamais īpašums.

 

Saglabājot nekustamo īpašumu, tiks nodrošināta sabiedrības interesēm atbilstoša valsts funkciju veikšana.

 

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas