Reiss Rīga - Brisele kļuvis par ierēdņu ikdienu

Pērn visbiežāk uz Eiropas Meku devušies Vides un Ārlietu ministrijas pārstāvji, statistiski tur pavadot vairāk nekā gadu. Brisele tiek dēvēta par otru Maskavu - pēc analoģijas ar PSRS.

Par to, ka Beļģijas galvaspilsēta ir kļuvusi par Latvijas ierēdņu sava veida Meku, liecina arī apkopotā informācija. Pērn, 2010. gadā, uz Briselē notiekošajiem dažāda līmeņa pasākumiem vidēji statistiski katru darbadienu devās aptuveni deviņi ministriju ierēdņi, piedaloties aptuveni 1700 sanāksmēs un pavadot tur vairāk nekā 3000 dienu.


Visplašāk Briselē bijusi pārstāvēta Ārlietu, Vides, Finanšu un Ekonomikas ministrija. Ministrijas arī
norāda, ka daudzo braucienu skaits saistīts ar komplicēto lēmumu pieņemšanas procesu Eiropas
Savienībā. Tā ir daudzpakāpju sistēma, kurā ar likumdošanas iniciatīvu nāk Eiropas Komisija, tālāk
seko garš ceļš caur Eiropas Parlamentu un Eiropadomi, kurā apvienojušies ES valstu vadītāji. Katrā
šajā posmā parādās valstu intereses, kuras EK likumdošanas iniciatīvu groza, papildina, pavērš pat
pretējā virzienā.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas