Saeima konceptuāli atbalsta nākamā gada valsts budžeta projektu

Rīga, 24.okt., LETA. Šovakar pēc vairāku stundu debatēm Saeima konceptuāli atbalstīja 2008.gada valsts budžeta projektu, paredzot tajā pārpalikumu 1% no iekšzemes kopprodukta (IKP) jeb apmēram 163 miljonu latu apmērā.

Par likumprojekta nodošanu komisijām balsoja 57 deputāti, pret bija 38 tautas kalpi.


Iepriekš Valsts prezidents Valdis Zatlers un koalīcijas politiķi norādīja, ka nākamā gada valsts budžeta pieņemšana ir galvenais Aigara Kalvīša (TP) valdības uzdevums. Premjers pagaidām izvairīgi komentē, vai pēc budžeta pieņemšanas atkāpsies no amata.

Priekšlikumus budžeta grozījumiem varēs iesniegt līdz 25.oktobra plkst.17.

Plānots, ka otrajā, galīgajā lasījumā Saeima budžetu pieņems 8.novembrī.

2008.gadā valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi ir prognozēti 5,498 miljardu latu apmērā, bet izdevumi - 5,335 miljardi latu.

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi prognozēti 4,127 miljardi latu, izdevumi - 4,218 miljardi latu, bet valsts speciālā budžeta ieņēmumi prognozēti 1,387 miljardi latu, izdevumi - 1,133 miljardi latu.

2008.gadā valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi palielināsies par 22,5% salīdzinājumā ar 2007.gadu, bet izdevumi - par 20,3%. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi prognozēti par 26,7% vairāk, nekā prognozēts 2007.gadā, un izdevumi - par 19,6% vairāk nekā 2007.gadā.

2008.gadā valsts speciālā budžeta ieņēmumi prognozēti par 11,2% vairāk nekā 2007.gadā, bet izdevumi - par 22,5% vairāk. Valsts konsolidētā budžeta finansiālais pārpalikums tiek prognozēts 1% apmērā no IKP.

No valsts konsolidētā budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2008.gadā ir izslēgts valsts pamatbudžeta pārskaitījums valsts speciālajam budžetam 16,7 miljonu latu apmērā.

Plānots, ka 2008.gadā, salīdzinot ar 2007.gada novērtējumu, konsolidētā kopbudžeta ieņēmumi faktiskajās cenās palielināsies par 21%, bet izdevumi palielināsies par 19,2%.

Nākamgad valsts paredzējusi aizņemties 81 miljonu latu, savukārt aizdevumiem plānoti 134 miljoni latu.

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu samazinājuma starpības segšanai paredzēti 7,8 miljoni latu, savukārt naudas līdzekļu aizdevumiem - samazinājums 134 miljonu latu apmērā.

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 4,127 miljardu latu apmērā, bet izdevumi - 4,218 miljardu latu apmērā. No nodokļiem plānots gūt ieņēmumus 2,89 miljardu latu apmērā, kas ir par 34% vairāk nekā šogad, savukārt dotācija no vispārējiem ieņēmumiem plānota 3,94 miljardu latu apmērā, kas ir par 25% vairāk nekā šogad.

Valsts speciālā budžeta ieņēmumi no sociālās apdrošināšanas iemaksām plānoti 1,35 miljardu latu apmērā.

Budžeta projektā ir arī precizētais vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvara 2008.-2010.gadam projekts.

2009.gadā valsts budžeta pārpalikums plānots 1,2% apmērā, 2010.gadā - 1,5% apmērā.

Valdība prognozē, ka gada inflācija nākamgad būs 6,3%. IKP pieaugums nākamgad tiek prognozēts 7,5% apmērā, 2010.gadā - 7,3% apmērā.

Likumprojektā paredzēts papildu finansējums 382,8 miljonu latu apmērā nozīmīgākajiem prioritārajiem pasākumiem.

110,7 miljoni latu paredzēti programmai "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO", 47,8 miljoni latu paredzēti administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanai - novadu veidošanai, 30,5 miljoni latu - ārstniecības personu darba samaksas nodrošināšanai, desmit miljoni latu - darba samaksas paaugstināšanai valsts tiešās pārvaldes iestādēs, kurās vidējā darba samaksa ir zemāka par valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto vidējo darba samaksu.

18,9 miljoni latu paredzēti darba samaksas 10% pieaugumam amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, 28,3 miljoni latu - no 2007.gada 1.septembra sāktajai vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības, kā arī profesionālās izglītības iestāžu pedagogu samaksai par individuālo darbu ar izglītojamiem divu stundu apmērā uz vienu darba likmi un vienu darba likmi par izglītojamo darbu labošanu valodu, matemātikas, dabaszinību cikla un vēstures mācību priekšmetu pedagogiem.

18 miljoni latu paredzēti pedagogu algu palielinājumam no 2008.gada 1.septembra par 10%, 16,2 miljoni latu - minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 120 latiem līdz 160 latiem ar 2008.gada 1.janvāri, 15,9 miljoni latu - dotācijai zaudējumu segšanai par pārvadājumiem pilsētas maršrutos, rajonu maršrutos, tālsatiksmes maršrutos un dzelzceļa maršrutos.

8,9 miljoni latu paredzēti invalīda kopšanas pabalsta ieviešanai ar 2008.gada 1.janvāri. Pabalsts būs 100 lati mēnesī.

7,3 miljoni latu paredzēti kultūras darbinieku darba samaksas 10% pieaugumam, 3,8 miljoni latu - XXIV Vispārējo latviešu dziesmu un XIV Deju svētku nodrošināšanai, 3,3 miljoni latu - zinātnes bāzes finansējuma palielinājumam un valsts pētījumu programmu īstenošanai, 2,2 miljoni latu - tiesnešu un tiesu darbinieku atalgojumu palielinājumam u.c.

Lai cīnītos ar algu pieaugumu un tam sekojošo inflāciju, nākamā gada valsts budžeta projektā līdz 10% tiks ierobežots algu pieaugums pedagogiem, ārstniecības personālam, kultūras darbiniekiem un amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas