Saeima lems par grozījumiem Izglītības likumā

Rīga, 6.sept., LETA. Saeimas komisijas izskatīs Izglītības likuma grozījumus, kas paredz papildināt to personu loku, kurām ir tiesības uz izglītību Latvijā.

Grozījumi garantēs vienlīdzīgas iespējas iegūt izglītību tādām personām, kurām ir tiesības likumīgi uzturēties Latvijā.

 

Neatkarīgi no mantiskā un sociālā stāvokļa, rases, tautības, dzimuma, reliģiskās un politiskās pārliecības, veselības, nodarbošanās un dzīvesvietas iegūt izglītību Latvijā varēs arī nepilngadīgs patvēruma meklētājs, bēglis vai alternatīvā statusa saņēmējs, kā arī šāda statusa cilvēku nepilngadīgie bērni.

 

Maksu par pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības ieguvi valsts vai pašvaldību dibinātā izglītības iestādē šādām personām segs no valsts vai pašvaldību budžetiem. Privātā vispārējās izglītības iestāde var noteikt maksu par izglītības ieguvi.

 

Vidējās pakāpes profesionālās izglītības programmās valsts un pašvaldība segs maksu par izglītības ieguvi attiecīgās ministrijas vai pašvaldības noteiktam audzēkņu skaitam, bet pārējām audzēkņu vietām izglītības iestāde var noteikt maksu par izglītības ieguvi. Šis nosacījums attieksies arī uz minētajām personu grupām.

 

Līdzīgi nosacījumi ir arī augstākās izglītības programmās. Arī patvēruma meklētāji, bēgļi vai alternatīvā statusa saņēmēji varēs pretendēt uz studējošā valsts kredītu.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas