Saeima pieņem nākamā gada valsts budžetu

Rīga, 8.nov., LETA. Šodien Saeima galīgajā lasījumā pieņēma nākamā gada valsts budžetu.

Par balsoja 54 deputāti, pret - 39.

 

2008.gada valsts budžetā paredzēts pārpalikums 1% no iekšzemes kopprodukta (IKP) jeb apmēram 163 miljonu latu apmērā.

 

Nākamā gada valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi ir prognozēti 5,498 miljardu latu apmērā, bet izdevumi - 5,335 miljardi latu.

 

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi prognozēti 4,127 miljardi latu, izdevumi - 4,218 miljardi latu, bet valsts speciālā budžeta ieņēmumi prognozēti 1,387 miljardi latu, izdevumi - 1,133 miljardi latu.

 

2008.gadā valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi palielināsies par 22,5% salīdzinājumā ar 2007.gadu, bet izdevumi - par 20,3%. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi prognozēti par 26,7% vairāk, nekā prognozēts 2007.gadā, un izdevumi - par 19,6% vairāk nekā 2007.gadā.

 

2008.gadā valsts speciālā budžeta ieņēmumi prognozēti par 11,2% vairāk nekā 2007.gadā, bet izdevumi - par 22,5% vairāk. Valsts konsolidētā budžeta finansiālais pārpalikums tiek prognozēts 1% apmērā no IKP.

 

No valsts konsolidētā budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2008.gadā ir izslēgts valsts pamatbudžeta pārskaitījums valsts speciālajam budžetam 16,7 miljonu latu apmērā.

 

Plānots, ka 2008.gadā, salīdzinot ar 2007.gada novērtējumu, konsolidētā kopbudžeta ieņēmumi faktiskajās cenās palielināsies par 21%, bet izdevumi palielināsies par 19,2%.

 

Nākamgad valsts paredzējusi aizņemties 81 miljonu latu, bet aizdevumiem plānoti 134 miljoni latu.

 

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu samazinājuma starpības segšanai paredzēti 7,8 miljoni latu, bet naudas līdzekļu aizdevumiem - samazinājums 134 miljonu latu apmērā.

 

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 4,127 miljardu latu apmērā, bet izdevumi - 4,218 miljardu latu apmērā. No nodokļiem plānots gūt ieņēmumus 2,89 miljardu latu apmērā, kas ir par 34% vairāk nekā šogad, savukārt dotācija no vispārējiem ieņēmumiem plānota 3,94 miljardu latu apmērā, kas ir par 25% vairāk nekā šogad.

 

Valsts speciālā budžeta ieņēmumi no sociālās apdrošināšanas iemaksām plānoti 1,35 miljardu latu apmērā.

 

Budžetā ir arī precizētais vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvara 2008.-2010.gadam projekts.

 

2009.gadā valsts budžeta pārpalikums plānots 1,2% apmērā, 2010.gadā - 1,5% apmērā.

 

Precizējot pirmajā lasījumā atbalstīto budžeta projektu, valdība iepriekš vienojās un Saeima šodien atbalstīja priekšlikumu ugunsdzēsēju un policistu atalgojumam papildus atvēlēt 9,556 miljonus latu, savukārt mediķiem - 11,077 miljonus latu. Šos līdzekļus iegūs, pārdalot ES fondu līdzfinansējumam paredzēto naudu.

 

Skolotājiem atvēlēs papildu 14 miljonus latu, puse nepieciešamo līdzekļu tiks iegūti, pārdalot ES līdzfinansējumu, otra puse - no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta. Skolotāju atalgojumam vēl papildus tiek piešķirti 1,5 miljoni latu.

 

Līdz ar to pedagogu atalgojuma palielināšanai no nākamā gada budžeta tiek piešķirti gan 14 miljoni latu, lai nodrošinātu pedagogu atalgojuma palielinājumu atbilstoši valdības apstiprinātajai "Pedagogu darba samaksas programmai 2005.- 2010.gadam" no 2008.gada 1.septembra iepriekš paredzēto 10% paaugstinājuma vietā, gan 1,5 miljoni latu, lai no 2008.gada 1.septembra turpinātu pedagogu iekļaušanu vienotajā darba samaksas sistēmā, apmaksājot darbu par gatavošanos stundām.

 

Kultūras darbinieku atalgojumam no Aizsardzības ministrijas budžeta plānoti papildus trīs miljoni latu, Nacionālās radio un televīzijas padomes atalgojumam - 25 000 latu.

 

Ārlietu ministrijai attīstības sadarbības programmu finansēšanai paredzēti papildu 100 000 latu, pārdalot neparedzētiem gadījumiem plānoto naudu.

 

213 301 lats tiks atvēlēts Cesvaines skolas būvniecības izmaksu segšanai. Līdzekļi tiks iegūti, nepalielinot Saeimas deputātu atalgojumu. Ar šādu priekšlikumu klajā nāca visas koalīcijas partijas.

 

374 450 lati no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem tiks atvēlēti policijai, lai nodrošinātu dažādu objektu, tostarp ārvalstu vēstniecību un jaunās Ārlietu ministrijas ēkas, apsardzi.

 

Kopumā no ES līdzfinansējumam paredzētajiem līdzekļiem par labu atalgojuma palielināšanai pārdalīti ap 30 miljoniem latu.

 

Kopējais ES līdzfinansējumam paredzētais finansējums ir ap 500 miljoniem latu.

 

Šodien Saeima neatbalstīja nevienu Saeimas opozīcijas partiju priekšlikumu budžetā.

 

Atbalstīti netika arī vairāki ministriju iesniegtie priekšlikumi pārdalīt finansējumu ministriju iekšienē starp programmām, lai būtu iespējams palielināt darbinieku atalgojumu.

 

Izņēmums bija tikai atbalsts Vides ministrijai priekšlikumam piešķirt 25 000 latu Latvijas Dabas muzeja darbinieku atalgojuma palielināšanai.

 

Finansējums tiks piešķirts arī lidostai "Rīga" skenera iegādei, kā arī Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai samaksai atsevišķiem speciālistiem.

 

Mazo pensiju saņēmēji piemaksas nākamgad saņems no 1.jūnija 40 santīmu apmērā par katru nostrādāto gadu. Pensiju palielināšanai mēnesi ātrāk, nekā iepriekš plānots, būs nepieciešami 2,7 miljoni latu, kuri tiks ņemti no nodarbinātības speciālā budžeta un novirzīti valsts pensiju speciālajam budžetam.

 

Minētā norma paredz, ka mazo pensiju saņēmēji par katru gadu saņem 40 santīmu piemaksu, piemēram, persona ar 30 gadu darba stāžu pie pensijas katru mēnesi saņems 12 latus. Minēto priekšlikumu nebija atbalstījis Ministru kabinets.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas