SM: Dzīvošana Kundziņsalas teritorijā ir bīstama

Rīga, 18.aug., LETA. No teritorijas plānošanas viedokļa turpmākā dzīvojamās apbūves attīstīšana Kundziņsalas teritorijā nav vēlama, bet dzīvošana šajā teritorijā jau tagad ir bīstama, uzskata Satiksmes ministrija (SM).

Šāds apgalvojums atrodams SM sagatavotajā ziņojumā, kurā ministrija sniedz informāciju un priekšlikumus atbildei uz Tiesībsarga vēstuli, kurā, balstoties uz biedrības "Kundziņsala" iesniegumu, tiek aicināts Kundziņsalas dzīvojamo rajonu izslēgt no Rīgas brīvostas teritorijas.  

Biedrība "Kundziņsala" norāda, ka Rīgas brīvosta Kundziņsalā plāno attīstīt tikai konteineru pārvadājumus, turklāt dzīvojamais rajons aizņem tikai 15% no kopējās Kundziņsalas teritorijas.

 

Pēc speciālistu atzinuma, Kundziņsalā varētu pārkraut līdz pat 2,3 miljoniem tonnu konteineru gadā pašreizējo 230 000 tonnu vietā, neskarot dzīvojamo rajonu. Tādējādi nav pamata būtiski ierobežot iedzīvotāju īpašuma tiesības, jo tas nav samērīgi ar potenciālajiem ieguvumiem nākotnē, uzskata biedrība.

 

Divas trešdaļas Kundziņsalas iedzīvotāju ir pret savas dzīvesvietas pamešanu, un, pēc biedrības domām, visvienkāršākais veids, kā sabalansēt ostas attīstību ar iedzīvotāju interesēm, ir paļauties uz tirgus ekonomikas principiem. Teritorijas izmantojums laika gaitā mainīsies pats no sevis bez jebkādām kompensācijām un administratīvā resursa tērēšanas no valsts vai pašvaldības puses, norāda biedrība.

SM savukārt uzskata, ka Kundziņsala ir nepieciešama Rīgas brīvostas attīstībai. Saskaņā ar Likumu par ostām Ministru kabinets pēc attiecīgās pašvaldības, ostas pārvaldes un valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja ieteikuma nosaka ostas robežas, iekļaujot tajās teritorijas, kuras, ņemot vērā ģeogrāfisko stāvokli, varētu izmantot ostas perspektīvai attīstībai. Kundziņsalas dzīvojamais rajons tika iekļauts Rīgas brīvostas teritorijā 2006.gadā un atbilst ostas perspektīvās attīstības izmantošanas mērķim.

 

Neatkarīgi no tā, vai Kundziņsalas dzīvojamais rajons atrodas Rīgas brīvostas teritorijā vai ārpus tās, iedzīvotājiem nevar tikt garantētas tiesības uz labvēlīgu vidi, kas ir nostiprinātas Satversmē. Kundziņsalas dzīvojamā rajona tuvumā atrodas SIA "Man-Tess" naftas vads, kas atbilstoši Civilās aizsardzības likumam atzīstams par paaugstinātas bīstamības objektu, un visa dzīvojamā teritorija ietilpst naftas vada drošības zonā. Līdz ar to avārijas gadījumā iedzīvotāju dzīvība un veselība tiks apdraudēta, norāda SM.

 

Minēto pierāda arī 23.jūlijā Rīgas ostā notikusī ķīmiskā avārija - bīstamās vielas acetona ciānhidrīna noplūde, pēc kuras bija nepieciešams veikt piegulošo teritoriju, tostarp Kundziņsalas, iedzīvotāju evakuāciju, norāda SM.

 

Kundziņsalas dzīvojamam rajonam ir spēkā turpmākās izpētes un plānošanas teritorijas statuss, kur nav atļauta māju rekonstrukcija un renovācija. Rīgas dome ir izstrādājusi grozījumus Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018.gadam, kas paredz Kundziņsalas dzīvojamam rajonam ostas jauktas apbūves teritorijas statusu. Tajā tiks atļauts renovēt un rekonstruēt esošās dzīvojamās mājās, skaidro SM. Vienīgais ierobežojums īpašniekiem arī turpmāk būs jaunu dzīvojamo māju būvniecība.

 

Rīgas brīvostas robežu noteikšana pēc būtības neietekmē iedzīvotāju pamattiesības. Tāpēc valdība uzskata par pamatotu Rīgas brīvostas robežu nemainīšanu līdz brīdim, kad pašvaldība nāks ar ierosinājumu tās mainīt.

 

Nākotnē, ja tiks īstenoti Rīgas brīvostas attīstības projekti un būs nepieciešamība atbrīvot šo teritoriju no iedzīvotājiem, tad Rīgas pilsētas pašvaldībai kopā ar Rīgas brīvostas pārvaldi būs jāatrod risinājums, izmantojot normatīvos aktos paredzētās ostas pārvaldes pirmpirkuma tiesības un pašvaldības iespējas piedāvāt iedzīvotājiem attiecīgu kompensāciju vai līdzvērtīgas dzīvojamās apbūves teritorijas.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas