Snieglauzes nopostījušas lielas mežu platības

Pat tie mežsaimnieki, kuri nozarē strādā četrdesmit un vairāk gadus, nav pieredzējuši tādu dabas katastrofu, kāda šoziem piemeklējusi Dienvidlatgales mežus.

Pēc pašreizējām aplēsēm, nopostīti ap 200 000 m3 koksnes, taču akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" Dienvidlatgales mežsaimniecības izpilddirektors Antons Breidaks domā, ka pēc tam, kad, izbrienot kupenas, būs apsekota visa mežsaimniecības platība, šis cipars var izrādīties divas vai pat trīs reizes lielāks.

 

Lai postījumus apzinātu, mežsaimniecība iegādājusies desmit pārus sniega kurpju, bet vēl viena partija šādu pārvietošanās līdzekļu uz Līvāniem pašreiz ir ceļā no Francijas. Izpilddirektors arī aicina visus meža īpašniekus, kurus skārusi stihija, pēc iespējas ātrāk ķerties pie zāģēšanas, jo priede sāk zilēt ļoti ātri, bet kaitēkļi, kas pavasarī savairosies kritušajā koksnē, pēcāk nodarīs vēl lielāku postu. Lai izpostīto
mežu izzāģētu, pirms vēl atnāk pavasaris un mostas kaitēkļi, mežsaimniecībā apturēta mežizstrāde
parastajās kopšanas un kailcirtēs un visas jaudas koncentrētas snieglauzēs.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas