Sociālo iemaksu likme vispārīgā gadījumā nākamgad plānota nemainīga

Plānots, ka nākamajā gadā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme vispārīgā gadījumā, ja darba ņēmējs tiek apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem (pensiju apdrošināšana, apdrošināšana pret bezdarbu, darba negadījumu apdrošināšana, invaliditātes apdrošināšana, maternitātes un slimības apdrošināšana, kā arī vecāku apdrošināšana), paliks nemainīga - 33,09%, kur darba devējs maksā 24,09% un darba ņēmējs - 9%.

Labklājības ministrijas Komunikāciju departramkenta dorektore Lelde Rāfelde skaidro, ka, sdaskaņā ar Labklājības ministrijas (LM) plānotajiem 2008.gada budžeta rādītājiem, ir izstrādāts sociālo iemaksu likmes sadalījums atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām. 2008.gadā tas plānots šāds:

 


* Darba ņēmēji, kas apdrošināti visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, 33,09% (darba devējam - 24,09%; darba ņēmējam - 9%),

 


* Darba ņēmēji, kuri sasnieguši pensijas vecumu 28,26%, (darba devējam - 20,57%; darba ņēmējam - 7,69%),

 


* Darba ņēmēji, kuri ir izdienas pensijas saņēmēji vai III grupas invalīdi - valsts speciālās pensijas saņēmēji, 30,61% (darba devējam - 22,28%; darba ņēmējam - 8,33%),

 


* Pašnodarbinātie (arī I vai II grupas invalīdi) - 30,44%,

 


* Pašnodarbinātie, kuri sasnieguši pensijas vecumu - 28,02%,

 

* Namīpašnieki, zemes iznomātāji - 26,00%,

 

* Ārvalstu darba ņēmēji pie darba devēja - ārvalstnieka - 31,10%,

 

Cilvēkam, kurš brīvprātīgi pievienojies pensiju apdrošināšanai, brīvprātīgo iemaksu likme ir vienāda ar obligāto iemaksu likmi pensiju apdrošināšanai. Tā nākamgad nedaudz samazinātos, t.i., 23,65% (šogad - 24,49%).

 

Cilvēkam, kurš brīvprātīgi pievienojies pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, kā arī vecāku apdrošināšanai brīvprātīgo iemaksu likme ir vienāda ar attiecīgajiem apdrošināšanas veidiem noteikto obligāto iemaksu likmju summu, kas nākamgad nedaudz paaugstinātos, t.i., 31,10% (šogad - 31,04% ).

 

"Atgādinām, ka, lai atceltu „griestus" pabalstam par bērna kopšanu, no 2008.gada 1.janvāra plānots ieviest jaunu valsts sociālās apdrošināšanas veidu - vecāku apdrošināšanu. Tas nozīmē, ka jaundzimušā māte vai tēvs varēs saņemt vecāku pabalstu 70 % apmērā no savas sociālās iemaksu algas, kas līdzināsies algai, ko vecāks saņem „uz rokas" pēc nodokļu nomaksas. Jaunais vecāku pabalsts vakar 1.lasījumā apstiprināts Saeimā," informē LM komunikācijas departamenta direktore L. Rāfelde.

 

Direktore stāsta, ka saistībā ar plānoto jaunās vecāku apdrošināšanas ieviešanu, obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem nedaudz mainās:

 

* valsts pensiju apdrošināšanai - 23,65 %; sociālajai apdrošināšanai pret bezdarbu - 1,75 %;

 

* sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arod­slimībām - 0,24 %;
invaliditātes apdrošināšanai - 2,92 %;

 

* maternitātes un slimības apdrošināšanai - 3,45 %;

 

* vecāku apdrošināšanai - 1,08%.

 

Labklājības ministrijas (LM) izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2008.gadā šodien, 25.oktobrī, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas