Šogad studiju un studējošo kredīti jau piešķirti vairāk nekā 6000 studentu

Šobrīd augstskolu kredītu piešķiršanas komisijas ir piešķīrušas studiju kredītus 4235 studentiem par kopējo kredītu summu vairāk kā 12,29 miljoni latu. Savukārt studējošā kredīts ir piešķirts 2040 studentiem, rezervējot kredīta izmaksām vairāk kā 6,92 miljonus latu.

"Atbilstoši kopējam studentu skaitam vislielākais piešķirto studiju kredītu skaits ir Latvijas Universitātē - 1271 par kopējo summu vairāk kā 3,96 miljoni latu, Rīgas Tehniskajā universitātē - 347 par kopējo summu vairāk kā 2,03 miljoni latu. Aktīvi studiju kredītu ņēmēji ir arī privātpersonu dibinātu augstskolu studenti, piemēram, biznesa augstskolā „Turība" studiju kredīts ir piešķirts 625 studentiem par kopējo summu vairāk kā 1,99 miljoni latu, Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā - 198 studentiem par kopējo summu 534 tūkstoši latu," informē Studiju fonda vadītājs Jānis Ķirsons.

 

Studiju fonda vadītājs stāsta, ka kopējais pieprasījums pēc studējošo kredītiem šobrīd ir mazāks, nekā pēc studiju kredītiem. Tā Latvijas Universitātē studējošo kredīti ir piešķirti 460 studentiem - apstiprināto kredītu kopējā summa ir 1,52 miljoni latu, bet Rīgas Tehniskajā universitātē - 331 studentam par kopējo summu - 1,16 miljoni latu.

 

Augstskolās šobrīd turpinās studentu pieteikšanās uz studiju kredītu (kredīts studiju maksas segšanai) un studējošā kredītu (kredīts dzīvošanas izdevumu segšanai). Vienlaikus notiek arī apstiprināto kredītu dokumentu noformēšana AS „SEB Latvijas Unibanka", kura šajā gadā izsolē ieguva tiesības izsniegt un apkalpot studiju un studējošo kredītus.

 

"Studentiem, kuriem augstskolu kredītu piešķiršanas komisijas ir piešķīrušas kredītus, ir jādodas uz AS „SEB Latvijas Unibanka" un jānoformē kredīti. Lai saņemtu kredītu, ar banku ir jānoslēdz kredītlīgums, bet kredīta galviniekam - galvojuma līgums. Kredītlīgumus un galvojuma līgumus varēs noslēgt līdz šī gada 30.novembrim, tāpēc šobrīd studentiem ir jāpasteidzas noformēt kredītus bankā," stāsta J.Ķirsons.

 

Studiju kredītu var saņemt pilna un nepilna laika studenti, studējošā kredītu tikai pilna laika studenti, ja minētie studējošie sekmīgi apgūst valsts akreditētas studiju programmas.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas