Tiesa atceļ premjera lēmumu izteikt rājienu Loskutovam par vilcināšanos atjaunot amatā izmeklētāju Bodi

Rīga, 23.nov., LETA. Administratīvā rajona tiesa šodien atcēla Ministru prezidenta Aigara Kalvīša 2006.gada rīkojumu, ar kuru Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) vadītājam Aleksejam Loskutovam piemērots disciplinārsods - rājiens par vilcināšanos izpildīt rīkojumu un atjaunot amatā biroja izmeklētāju Ilmāru Bodi.

Loskutovs aģentūrai LETA sacīja, ka ir gandarīts par šādu tiesas spriedumu, kad apmierināta viņa sūdzība un atcelts rājiens, ko viņam bija izteicis premjers.

Tiesā aģentūra LETA uzzināja, ka šodien apmierināts Loskutova pieteikums un atcelts premjera 2006.gada 13.aprīļa rīkojums no tā pieņemšanas dienas.

Ministru prezidents par šo spriedumu 20 dienu laikā var iesniegt apelācijas sūdzību Administratīvajā apgabaltiesā.

LETA jau ziņoja, ka Kalvītis Loskutovam izteica rājienu par Ministru prezidenta rīkojuma nepildīšanu laikus.

Loskutova rīcību, izpildot premjera rīkojumu, ar kuru bija uzdots atcelt lēmumu par KNAB izmeklēšanas nodaļas vadītāja Ilmāra Bodes disciplinārsodīšanu un atjaunot viņu iepriekšējā amatā, izvērtēja īpaša izmeklēšanas komisija. Tā secināja, ka Loskutovs ar nodomu novilcinājis premjera rīkojuma izpildi un līdz ar to izdarījis disciplinārpārkāpumu - nolaidīgi izpildījis amata pienākumus.

Komisija uzskatīja, ka Loskutovs bijis informēts, ka viņam ir saistoši Ministru prezidenta rīkojumi. Turklāt Loskutovam nav bijuši objektīvi šķēršļi, lai laikus izpildītu premjera noteikto. Komisija secināja, ka KNAB priekšnieks bez attaisnojoša iemesla tikai trešajā dienā pilnvērtīgi izpildījis dienesta pienākumus, bet līdz tam laikam viņš prettiesiski tos neesot pildījis.

Komisija norādīja, ka Loskutovs līdzīgas prettiesiskas darbības pieļāvis jau 2005.gadā un ka, apzināti nepakļaujoties augstākas amatpersonas rīkojumam, KNAB priekšnieka rīcība neesot prognozējama situācijās, kuru tiesiskais ietvars jau reiz ir izvērtēts.

Iepriekš KNAB priekšnieks kategoriski noraidīja apgalvojumu par Ministru prezidenta rīkojuma izpildes novilcināšanu, jo Kalvīša rīkojums pats par sevi 2006.gada 9.martā atjaunoja tādu tiesisko situāciju, kāda bija pirms Ilmāra Bodes discplinārsodīšanas.

No Ministru prezidenta rīkojuma parakstīšanas brīža Bode uzskatāms par atjaunotu Izmeklēšanas nodaļas vadītāja amatā un viņš varēja uzsākt pildīt savus iepriekšējos pienākumus. Pēc Kalvīša rīkojuma izdošanas Bodem nav likti un arī netiek likti nekādi šķēršļi nodaļas vadītāja pienākumu pildīšanai. Arī Bode nav vērsies pie KNAB priekšnieka ar šādām pretenzijām.

Par spēku zaudējušiem uzskatāmi un atcelti arī visi tie Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja iekšējie tiesību akti, kuri bija pieņemti kontekstā ar Bodes disciplinārsodīšanu, piemēram, par amatalgas samazināšanu, telefonsarunu limitu un lietu nodošanu.

Loskutovs bija pieņēmis lēmumu disciplināri sodīt Bodi un pazemināt viņu amatā trīs gadus. Kalvītis kā KNAB pārraugs pēc Bodes sūdzības saņemšanas Loskutova lēmumu atcēla.

Premjers uzskatīja, ka Loskutovs izdevis rīkojumu disciplināri sodīt KNAB darbinieku, neievērojot disciplinārlietas ierosināšanas, izskatīšanas un disciplinārsoda piemērošanas kārtību, tāpēc Loskutova rīkojums atzīstams par prettiesisku un atceļamu.

KNAB likumā noteikti disciplinārsodi un paredzēts, ka disciplinārlietas ierosināšanas, izskatīšanas un disciplinārsoda piemērošanas kārtību nosaka KNAB priekšnieks. Pagaidām šādi noteikumi nav izstrādāti.

Loskutovs toreiz aicināja Ģenerālprokuratūru izvērtēt Kalvīša rīcību, jo uzskatīja, ka premjers, izdodot rīkojumu atcelt KNAB amatpersonas disciplinārsodu, nav ievērojis normatīvos aktus, kas paredz, ka strīds par disciplinārsodu risinās vienīgi tiesā.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas