Tiesa vērtēs Lemberga atstādināšanu no mēra amata

Ventspils, 26.nov., LETA. Administratīvā rajona tiesa ir pieņēmusi Aivara Lemberga ("Latvijai un Ventspilij") pieteikumu, kurā viņš lūdz atcelt vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Edmunda Sprūdža (RP) rīkojumu par viņa atstādināšanu no Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanas. Ir ierosināta administratīvā lieta, aģentūru LETA informēja Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu nama priekšsēdētājas palīdze Jana Petrenko.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) mēneša laikā tiesai jāsniedz paskaidrojumi, pēc tam tiks lemts par tiesas sēdes datumu.  

Tiesā ir saņemts arī Lemberga pieteikums, kurā viņš lūdz tiesu uzlikt par pienākumu VARAM sniegt atbildes uz viņa iesniegumiem Sprūdžam, taču tiesa vēl nav lēmusi par šī pieteikuma virzību.

Kā aģentūru LETA informēja Lembergs, viņš 16.novembrī Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā iesniedzis pieteikumu par ministra "prettiesiskā rīkojuma par Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja Aivara Lemberga atstādināšanu no amata pienākumu pildīšanas atcelšanu".

Lemberga pieteikumā norādīts, ka šāds Sprūdža rīkojums ierobežo Lemberga Latvijas Republikas Satversmes 101.pantā noteiktās pamattiesības un "ir izdots, klaji ignorējot tos tiesiskos kritērijus, kas tiesiskā un demokrātiskā sabiedrībā ir saistoši valsts pārvaldes institūcijām".

 

"Šis rīkojums atzīstams par prettiesisku un ir pilnībā atceļams arī tāpēc, ka tā pieņemšanas gaitā ir pieļautas ļoti būtiskas procesuālās un saturiskās kļūdas. Turklāt ministra Sprūdža rīkojumā nav norādīts neviens ministra ieskatā iespējamais mans pārkāpums," norādīja Lembergs.

 

Likuma "Par pašvaldībām" 93.pantā noteiktās ministra tiesības lemt par priekšsēdētāja atstādināšanu no amata pienākumu pildīšanas ir piemērojamas tikai par aktuālā pašvaldības domes sasaukuma laikā pieļautajiem priekšsēdētāja pārkāpumiem, bet Sprūdžs savā rīkojumā atsaucas uz dažādiem Ventspils pilsētas domes lēmumiem laika posmā no 1998.gada 26.janvāra līdz 2006.gada 20.februārim, kad ir darbojušies trīs secīgi Ventspils pašvaldības domju sasaukumi, un ikreiz no jauna ir ticis ievēlēts pašvaldības domes priekšsēdētājs, norāda Lembergs.

 

"Prettiesiskajā rīkojumā nav norādīts neviens, Sprūdža ieskatā, mans iespējami pieļautais pārkāpums, kuru es teorētiski varētu būt izdarījis pēc 2009.gada 1.jūlija - kopš esmu ievēlēts par domes priekšsēdētāju," norādīja Lembergs.

 

"Ministrs Sprūdžs, neievērojot likuma "Par pašvaldībām" 93.pantā noteikto kārtību (procedūru), kādā ministrs drīkst izmantot savas tiesības atstādināt no amata pienākumu pildīšanas pašvaldības domes priekšsēdētāju, izdeva savu rīkojumu šā gada 22.oktobrī, nesagaidot manu paskaidrojumu lietā, kas ir būtisks likuma pārkāpums. Turklāt Sprūdža paskaidrojuma pieprasījumu es saņēmu tikai 23.oktobrī. Vienlaikus netika vērtēti arī tie daudzie lietā būtiskie argumenti, kas bija attiecināmi uz šo lietu, lai ministrs Sprūdžs neizdotu šādu prettiesisku rīkojumu. Piemēram, nepamatoti bez jebkādas vērības ir atstāts mans norādījums, ka ministrs Sprūdžs nav iesniedzis nevienu pierādījumu, kas pamato Sprūdža norādītos nepamatotos apgalvojumus, tāpēc nav iespējams šos faktus nedz paskaidrot, nedz atspēkot," norādīja Lembergs.

 

Lemberga pieteikumā tiesai ir minēts, ka arī par ministra Sprūdža objektivitāti šajā lietā "pastāv pamatotas šaubas". "No Sprūdža un citu ministrijas politisko amatpersonu izteikumiem izriet, ka šāds rīkojums ir izdots, lai izrēķinātos ar Sprūdža personisko politisko konkurentu Lembergu, klaji nodemonstrējot, ka šāda lēmuma pieņemšanai ir bijuši politiski motīvi, un Sprūdžs savu rīkojumu uztver nevis kā juridiski pamatotu lēmumu, bet kā politiskas varas aktu un "cīņu ar pēdējo oligarhu", kas ļauj apšaubīt ministra spēju konsekventi un objektīvi pret pieteicēju piemērot likuma "Par pašvaldībām" 93. pantu, izvairoties no personiskajām un pārstāvētās politiskās partijas antipātijām," norādīja Lembergs.

Lembergs akcentēja, ka Sprūdža rīkojumā nav norādīts neviens pierādījums par ministra ieskatā pieļautajiem pārkāpumiem.

 

"Turklāt rīkojumā ir pieļauti arī lietderības apsvērumu izdarīšanas pārkāpumi. No pieteikuma izriet, ka ministra Sprūdža rīkojumā norādītie lietderības apsvērumi "ir pārāk abstrakti un ar šādiem lietderības apsvērumiem nevar pamatot administratīvu aktu, jo tiesa nevar tos pārbaudīt, tādējādi nekonstatējot cēloņsakarību starp lietā konstatētajiem faktiem un administratīvā akta mērķi (piem., nav saprotams, kā tieši pieteicējs ''mazina valsts pārvaldes leģitimitāti")," norādīja Lembergs.

 

Lembergs uzsver, ka Sprūdža rīkojumā esot nepareizi piemērotas arī tiesību normas un juridiski nekorekti lietotas atsauces uz tiesu praksi, jo ministrs savā rīkojumā ir atsaucies uz likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 11.panta pirmo daļu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantu. "Šie likumi, ministra Sprūdža ieskatā, norādīto pārkāpumu izdarīšanas laikā Saeimā vēl nemaz nebija pieņemti un stājušies likumīgā spēkā. Arī tiesu prakse Sprūdža rīkojumā ir citēta kļūdaini un nepilnīgi. Turklāt rīkojums bieži satur arī patvaļīgus un nepatiesus apgalvojumus par tādām tiesu prakses atziņām, kādas faktiski nepastāv vai arī šīs atziņas tiek izrautas no spriedumu konteksta," norādīja Lembergs.

 

Lembergs lūdz tiesu pilnībā atcelt Sprūdža rīkojumu un uzskata, ka katra pieteikumā minētā Sprūdža rīkojuma kļūda atsevišķi jau var būt par patstāvīgu pamatu šā rīkojuma atcelšanai. "Taču, ņemot vērā visu šo pieļauto kļūdu daudzumu un būtiskumu, ir viennozīmīgi secināms, ka Sprūdža rīkojums ir prettiesisks un atceļams, jo pie šādu procesuālo un saturisko kļūdu daudzuma un to būtiskuma rīkojums ne mazākajā mērā nevar būt tiesisks un pamatots," rezumēja Lembergs.

 

Jau ziņots, ka 23.oktobrī oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ir publicēts rīkojums par Lemberga atstādināšanu. Vairāku lappušu garumā arī ir aprakstīti juridiskie argumenti šādam lēmumam.

Publicētajā rīkojumā minēts, ka atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 93.panta pirmajai daļai ministrs atstādina Lembergu no Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanas par vairākiem pieļautajiem normatīvo aktu pārkāpumiem.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas