Tiesāšanās ilgums pieaug

Latvijas tiesās lietas tiek izskatītas ilgāk - 2007. gadā pirmajā instancē saprātīgā laika periodā - līdz 3 mēnešiem - tika izskatītas 32,9% prasību, bet 2010. gadā - 3 reizes mazāk, tikai 9,7%. Arvien vairāk lietu paliek «guļam» ilgu laiku - 2007. gadā prasību izskatīšanas termiņš virs viena gada bija 9,5%, bet pērn šādu lietu skaits sasniedzis 33,3%.

Pērn lietu tiesā varēja pabeigt pusgadā; tagad lietu skatīšana tiek noteikta pat uz 2013. gadu. Lietu
izskatīšanas termiņu palielināšanās diezgan precīzi korelē ar tiesās iesniegto lietu skaitu.

Analizējot Latvijas pirmās instances tiesu darbību tikai vienā no lietu veidiem; par zaudējumu un
parādu piedziņu, jākonstatē, ka salīdzinājumā ar 2009. gadu par 36,7% pieaudzis iesniegto lietu
(prasību) skaits.

 

«Prasības par zaudējumu piedziņu veido ap 20% no kopējo pieņemto lietu skaitu
tiesu iestādēs (kopumā 2010. gadā pirmās instances tiesās iesniegtas 124,86 tūkstoši
civillietu/prasību,» zina teikt SIA Lursoft pārstāvis Ainars Brūvelis.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas