Tiesībsargs metas krāgā regulēšanas komisijai

Regulatora un sabiedrības intereses atšķiras, SPRK akceptējusi nepamatoti paaugstinātu elektrības tarifu. Tik skarbus vārdus Latvijas Republikas tiesībsargs Juris Jansons velta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK).

Savu atzinumu tiesībsargs sagatavojis, pamatojoties uz Valsts prezidenta kancelejas vēstuli, kurā sakarā ar šī pavasara iedzīvotāju protestiem par a/s Latvenergo tarifu paaugstināšanu lūgts izvērtēt, vai elektroenerģijas tarifu noteikšanas process atbilst labas pārvaldības principam.

 

Analizējot šo situāciju, tiesībsargs nonācis pie vairākiem secinājumiem, tostarp, ka SPRK nedarbojas sabiedrības interesēs, jo tai nav pienākuma pārbaudīt, vai projektētie tarifi nav par augstu.

 

Vēl vairāk - sabiedrības un regulatora interesēs pat saskatāmas tiešas pretrunas, jo, kamēr sabiedrības interesēs ir iespējami zemākas elektrības cenas, regulatoru interesē valsts nodeva no regulējamajiem uzņēmumiem, kas tiešā veidā atkarīga no šo uzņēmumu gada neto apgrozījuma.

 

SPRK savukārt pauž neizpratni par tiesībsarga atzinumu un nožēlo, ka tiesībsargs savas izpratnes palielināšanai nav vērsies regulatorā. Tiesībsargs savā atzinumā balstījies uz publiskā telpā eksistējošiem mītiem, turklāt SPRK ir valsts pārvaldes iestāde bez jebkādām savām interesēm, tā SPRK pārstāve Daiga Reihmane.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas