Vairāk nekā 40 000 iedzīvotāju atmetuši cerības atrast darbu

"Ir vērojamas tendences, kas liecina par krīzes radītā pesimisma pieaugumu. Respektīvi, to cilvēku skaits, kuri atmetuši cerības atrast darbu, gada laikā ir divkāršojies un sasniedzis 44 400. Turklāt trešā daļa jeb 69 300 no bezdarbniekiem ir ilgstošie darba meklētāji. Tie, visticamāk, turpinās palielināt so-
ciāli neaktīvo grupas skaitu turpmākajos ceturkšņos," uzskata SEB bankas makroekonomikas ek-
sperts Dainis Gašpuitis.

Viņš norāda, ka ilgākā termiņā šāds process sola dziļākus sarežģījumus sociālajā vidē. Atsākoties ekonomiskajai aktivitātei, šos indivīdus būs grūti uzrunāt un atkal iesaistīt ekonomiskajā apritē.

 

"Tādēļ šī ir joma, kam jāpievērš pastiprināta uzmanība, veidojot nodarbinātības politiku. Tāpat augošais bezdarbs aktualizē jautājumu par ekonomikas perspektīvām ilgtermiņā, kad atsāksies izaugsme, un to, cik intelektuālā kapitāla pa šo laiku būs aizplūdis."

 

Makroekonomikas eksperts ir pārliecināts - ekonomikā notiekošie procesi turpina diktēt,
ka bezdarba pieaugums turpmākajos divos ceturkšņos turpināsies. "Tad, pateicoties sezonas darbiem, darba meklētāju skaita pieaugumam ir jāstabilizējas."

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas