Valdība akceptē zemāku nekustamā īpašuma nodokļa likmi un apjoma pieauguma ierobežojumu

Rīga, 25.sept., LETA. Valdība otrdien akceptēja grozījumus likumā par nekustamā īpašuma nodokli (NĪN), kas paredz, ka ar 2008.gadu tiks piemērota zemāka nekustamā īpašuma nodokļa likme un tiks noteikts apjoma pieauguma ierobežojums.

Kā skaidroja Finanšu ministrijā (FM), likumprojekts paredz, ka ar 2008.gadu nodokļa likme būs 1% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības un nodokļa apmērs 2008., 2009. un 2010.gadā pie nemainīga nodokļa objekta nedrīkstēs pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto par vairāk nekā 25%. No 2011.gada nekustamā īpašuma nodokļa bāzes likme būs 0,4%, bet pašvaldības pēc saviem ieskatiem to varēs palielināt līdz pat 1%.

Patlaban NĪN likme ir 1,5%.

Kā uzsver FM, nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības aktualizācijas galvenais mērķis bija pietuvināt tās nekustamā īpašuma tirgus vērtībai, lai nodrošinātu īpašuma objektu salīdzināmību pēc to vērtības visā valstī.

Priekšlikums par nekustamā īpašuma nodokļa likmes samazināšanu līdz 1% un nodokļa pieauguma ierobežojuma noteikšanu jau tika atbalstīts Ministru kabinetā šā gada 26.jūnija sēdē, izskatot FM sagatavoto informatīvo ziņojumu.

Plānots, ka likums stāsies spēkā 2008.gada 1.janvārī.

Pēc FM prognozēm, likumprojektā paredzētajai nodokļa likmes samazināšanai un aktualizētās kadastrālās vērtības pakāpeniskai ieviešanai būs pozitīva ietekme uz uzņēmējdarbības vidi.

Likumprojekts novērsīs iespēju būtiskam nekustamā īpašuma nodokļa sloga pieaugumam iedzīvotājiem. Ar likumprojektā noteikto nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu un likmes samazinājumu tiks nodrošināta arī maznodrošināto Rīgas un Jūrmalas iedzīvotāju aizsardzība pret krasu nodokļa sloga palielinājumu.

 

Jau ziņots, ka Valsts zemes dienesta (VZD) izstrādātie Ministru kabineta noteikumi paredz nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību bāzes aktualizāciju. Šiem noteikumiem jāstājas spēkā 2008.gada 1.janvārī. Negrozot likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli", 2008.gadā būtiski pieaugs nodokļa slogs ne tikai iedzīvotājiem, bet visiem nodokļa maksātājiem.

 

Pēc VZD aprēķiniem, zemes kadastrālā vērtība pieaugs visā valsts teritorijā. Lauksaimniecības zemei kadastra vērtības pieaugums būs divas reizes, individuālo dzīvojamo māju apbūves zemei - 5,6 reizes, komercdarbības objektu apbūves zemei - 5,5 reizes, bet ražošanas objektu apbūves zemei - 5,1 reizi.

 

Ar nodokli apliekamajām ēkām prognozēts neliels kadastrālās vērtības pieaugums - vidēji 1,5 reizes komerciālu ēku tipu grupai un 1,2 reizes rūpniecības ēku tipu grupai -, jo ēku vērtību bāze visā valstī ir aktualizēta jau 2006.gadā.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas