Valdība atbalsta rīcības plānu situācijas uzlabošanai Latgalē

Rīga, 29.maijs, LETA. Valdība šodien atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) iesniegto Latgales reģiona rīcības plāna projektu 2012.-2013. gadam, kurā noteikti uzdevumi uzņēmējdarbības situācijas uzlabošanai Latgalē.

Rīcības plānā ir izklāstīta pašreizējā situācija Latgales reģionā, būtiskākās problēmas, iespējamie risinājumi un uzdevumi situācijas uzlabošanai, kā arī minēts nepieciešamais finansējums aktivitātēm situācijas uzlabošanai šajā reģionā.  

Kaut arī Eiropas Savienības (ES) fondu investīciju apjoms no 2007. līdz 2013 gadam ir 232,8 miljoni latu, ir secināts, ka sasniegtie rezultāti nav apmierinoši. Par to liecina iedzīvotāju skaita izmaiņu negatīvā tendence, emigrācijas pieaugums, bezdarba līmenis virs Latvijas vidējā, jaunu uzņēmumu nelielais skaits, ievērojams ēnu ekonomikas īpatsvars, iedzīvotāju negatīvais vērtējums reģionam kā dzīves un darbavietai.

 

Rīcības plāna projektā norādīts, ka, ņemot vērā šos faktorus, ir nepieciešams pārskatīt atbalsta veidus reģiona attīstībai, identificējot būtiskākos izaicinājumus Latgales attīstībai un potenciāli efektīvākos risinājumus tiem.

 

VARAM iesniegtajā rīcības plānā arī izvirzīts mērķis: panākt aktīvāku iedzīvotāju iesaistīšanos uzņēmējdarbībā, kā arī radīt labvēlīgākus nosacījumus privāto investīciju piesaistei Latgalei.

 

Rīcības grupa, kas izstrādājusi plānu, kopumā saņēmusi vairāk nekā 400 dažādus ierosinājumus, kā radīt labvēlīgākus nosacījumus privāto investīciju piesaistei Latgalei.

 

Izvērtējot saņemtos priekšlikumus, sagatavoti pasākumi 2012.-2013.gadam, kuru īstenošanai būs nepieciešami aptuveni 53 miljoni latu.

 

Lai panāktu plānā izvirzīto mērķi, ir noteikti vairāki uzdevumi, piemēram, jāīsteno dažādas aktivitātes, kas Latgali popularizē kā pievilcīgu dzīves, darba un atpūtas vietu, popularizēt Latgali kā investīcijām pievilcīgu reģionu. Plašsaziņas līdzekļos plānots atspoguļot aktivitātes Latgalē, akcentējot vietējās iniciatīvas. Savukārt, lai kliedētu sabiedrībā radušos mītus par Latvijas sociāli ekonomisko situāciju, ar viegli uztveramu informāciju un piemēriem plānots informēt un izglītot sabiedrību.

 

Paredzēti arī dažādi pieredzes apmaiņas pasākumi jaunu uzņēmējdarbības veidu attīstīšanā ieinteresētos nodrošinot ar pieredzes apmaiņas iespējām citos reģionos un ārvalstīs.

 

Lai veicinātu situācijas uzlabošanos Latgalē, plānots izstrādāt Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plānu 2012.-2014.gadam. Termiņš šāda plāna izstrādei ir noteikts šā gada 1.novembris.

 

Īpašs atbalsts paredzēts arī augstskolu absolventiem - paredzēts, ka tiem augstskolu absolventiem, kuri pēc studijām strādā Latgalē publiskajā sektorā, tiek dzēsts studiju un studējošā kredīts.

 

VARAM iepriekš uzsvēra, ka ar šī plāna apstiprināšanu nedrīkst kavēties, citādi tiks būtiski kavēta plānā noteikto uzdevumu izpilde, kuru īstenošanai nepieciešams piesaistīt ES fondu un valsts budžeta līdzekļus.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas