Valdība atceļ „griestus" pabalstam par bērna kopšanu

Līdz ar 2008. gada budžeta likumprojektu valdība ir atbalstījusi Labklājības ministrijas (LM) sagatavotos grozījumus vairākos likumos, kas nosaka jauna sociālās apdrošināšanas pabalsta - vecāku pabalsta - ieviešanu.

"Likumu grozījumi nosaka, ka no 2008. gada 1. janvāra jaundzimušā māte vai tēvs varēs saņemt vecāku pabalstu 70 procentu apmērā no savas sociālās iemaksu algas. Jaunajam pabalstam nav noteikta maksimālā robeža, un tas līdzināsies algai, ko cilvēks saņem „uz rokas" pēc nodokļu nomaksas. Savukārt minimālais vecāku pabalsta apmērs sociāli apdrošinātiem vecākiem būs 63 lati. Vecāki, kas nav sociāli apdrošināti, tāpat kā līdz šim varēs saņemt bērna kopšanas pabalstu Ls 50 apmērā," informē Labklājības ministrijas Komunikācijas departamenta direktore Lelde Rāfelde.

 

Jaunais vecāku pabalsts aizstās līdzšinējo bērna kopšanas pabalstu, ko izmaksāja no valsts pamatbudžeta. "Ņemot vērā pamatbudžeta iespējas, bērna kopšanas pabalstam bija noteikts maksimālais apmērs - 392 lati mēnesī. Uzsākot pabalsta izmaksu no sociālās apdrošināšanas budžeta, tas tiks aprēķināts bez „griestiem", ņemot vērā katra indivīda veiktās sociālās iemaksas," skaidro L.Rāfelde.

 

Pēc Labklājības ministres Dagnijas Staķes teiktā, atceļot līdzšinējos ierobežojumus, tiek sakārtota pabalstu sistēma. Pabalsts, ko līdz šim maksāja no valsts pamatbudžeta, pēc būtības ir sociālās apdrošināšanas pakalpojums. Tādēļ tam mātei vai tēvam ir jāaizvieto faktiskos ienākumus laikā pēc bērna piedzimšanas. Tāpat šis lēmums neapšaubāmi motivēs cilvēkus maksāt nodokļus no visas nopelnītās naudas.

 

Vecāku pabalstu maksā, līdz bērns sasniedz viena gada vecumu. Par bērna kopšanu no 1 līdz 2 gadu vecumam turpinās maksāt bērna kopšanas pabalstu 30 latu apmērā.

 

"Lai ieviestu jauno pabalstu, paredzēts ieviest jaunu sociālās apdrošināšanas veidu - vecāku apdrošināšanu. Jaunais pabalsts tiks finansēts no sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta, likmi saglabājot līdzšinējā apmērā - 33,09 % ," stāsta komunikāciju speciāliste.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas