Valdība lems par jauno \"novadu karti\"

Rīga, 4.sept., LETA. Ministru kabinets šodien apspriedīs jauno "novadu karti" jeb grozījumus rīkojumā "Par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā iedalījuma projektu", kas paredz, ka līdz 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanām saskaņā ar pašvaldību pieņemtajiem lēmumiem tiks izveidotas 102 vietējās pašvaldības.

Paredzēti 93 novadi un deviņas republikas pilsētas - Daugavpils, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Rīga, Valmiera un Ventspils.

 

Gulbenes un Ventspils rajonā būs tikai pa vienam novadam, kurā apvienosies visi pagasti.

 

Vairākos rajonos būs divi novadi: Alūksnes rajonā - Alūksnes un Apes, Daugavpils rajonā - Daugavpils un Ilūkstes, Jelgavas rajonā - Jelgavas un Ozolnieku, Krāslavas rajonā - Dagdas un Krāslavas, Kuldīgas rajonā - Kuldīgas un Skrundas, Rēzeknes rajonā - Viļānu un Rēzeknes, Saldus rajonā - Saldus un Brocēnu novads.

 

Pa trīs novadiem tiks izveidots Balvu rajonā, kur būs Balvu, Viļakas un Rugāju novads, Bauskas rajonā būs Iecavas, Bauskas un Vecumnieku novads, Dobeles rajonā - Auces, Tērvetes un Dobeles novads, Limbažu rajonā - Limbažu, Salacgrīvas un Alojas novads, Ludzas rajonā - Kārsavas, Ludzas un Zilupes novads, Ogres rajonā - Lielvārdes, Ķeguma un Ogres novads, Talsu rajonā - Dundagas, Talsu un Rojas novads, Tukuma rajonā - Kandavas, Tukuma un Engures novads, Valkas rajonā - Valkas, Strenču un Smiltenes novads.

 

Četri novadi būs Aizkraukles rajonā - Neretas, Aizkraukles, Pļaviņu un Kokneses novads.

 

Pa pieciem novadiem būs piecos rajonos: Cēsu rajonā - Cēsu, Līgatnes, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas un Priekuļu novads, Jēkabpils rajonā - Aknīstes, Salas, Jēkabpils, Viesītes un Krustpils novads, Madonas rajonā - Cesvaines, Lubānas, Ērgļu, Madonas un Varakļānu novads, Preiļu rajonā - Aglonas, Riebiņu, Līvānu, Preiļu un Vārkavas novads, Valmieras rajonā - Mazsalacas, Rūjienas, Burtnieku, Valmieras un Brenguļu novads.

 

Liepājas rajonā būs astoņi novadi - Grobiņas, Rucavas, Nīcas, Priekules, Vaiņodes, Durbes, Pāvilostas un Aizputes novads.

 

Rīgas rajonā būs 13 novadi - Babītes, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Salaspils, Garkalnes, Ropažu, Mālpils, Siguldas, Carnikavas, Ādažu, Saulkrastu un Baldones novads.

 

Stājoties spēkā administratīvi teritoriālā iedalījuma noteikumiem, vietējās pašvaldības varēs pieņemt lēmumus par novada izveidošanu līdz 2009.gada 31.janvārim saskaņā ar noteikumos paredzēto novadu teritoriālo dalījumu. Centrālā vēlēšanu komisija izsludinās 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanas tajās administratīvajās teritorijās, kas norādītas noteikumos.

 

Iedzīvotāju skaita ziņā mazākie novadi ir Rucavas novads, kur dzīvo 2146 iedzīvotāji, Vecpiebalgas novads - 2435 iedzīvotāji, Vārkavas - 2555, Rugāju - 2832, Lubānas - 3014, Vaiņodes - 3119, Cesvaines - 3297, Pāvilostas - 3436, Aknīstes - 3488, Durbes - 3596, Brenguļu - 3669, Strenču - 3700, Nīcas - 3894, Jaunpiebalgas - 3914 iedzīvotāji.

 

Iedzīvotāju skaita ziņā vislielākie novadi būs Ogres novads, kur dzīvo 45 937 iedzīvotāji, Cēsu - 38 663 iedzīvotāji, Tukuma - 36 732, Talsu - 35 463, Bauskas - 33 543, Rēzeknes - 33 469, Daugavpils novads - 30 107 iedzīvotāji.

 

Pēc nodokļu ieņēmumiem visnabadzīgākie ir Vārkavas novads - 247 597 lati, Rugāju - 219 324 lati, Rucavas - 313 056 lati, Vecpiebalgas - 289 906 lati, Varakļānu - 465 518 lati, Vaiņodes - 489 086 lati.

 

Savukārt Ogres novada nodokļu ieņēmumi ir 15 588 272 lati, Salaspils novada - 11 462 985 lati, Siguldas novada - 9 717 190 lati, Cēsu novada - 9 498 946 lati.

 

Nodokļu ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju Vārkavas novadā ir 97 lati, Riebiņu - 100 lati, Zilupes - 103 lati, Aglonas - 106 lati, Rugāju - 110 lati, Varakļānu - 112 lati, Dagdas - 114 lati, Viļakas - 121 lats, Rēzeknes novadā - 123 lati.

 

Savukārt Garkalnes novadā nodokļu ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju ir 507 lati, Mārupes - 469 lati, Ķekavas - 453 lati, Ādažu - 451 lats.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas