Valdība paplašina dabas liegumus

Lai izvairītos no soda maksāšanas Eiropas Komisijai, Ministru kabineta pēdējās sēdēs triecientempā cauri tiek dzīti lēmumi par aizsargājamo teritoriju paplašināšanu.

Privātīpašnieku noraidošo viedokli ignorē. 2007. gadā uzsāktās pārkāpuma procedūras pamats ir ornitologu iezīmēto putniem nozīmīgu vietu nesakritība ar valstī noteiktajām aizsargājamām teritorijām. Nerēķinoties ar zemju īpašnieku tiesībām un pat negrasoties viņiem maksāt kompensācijas par īpašumu izņemšanu no saimnieciskās aprites, tiek paplašinātas 19 aizsargājamas teritorijas (16 dabas liegumi, 1 aizsargājamo ainavu apvidus un 2 gadījumos - Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta dabas liegumu zonu ārējās robežas).

 

Pie vairāk nekā miljona hektāru aizsargājamas un ar saimnieciskas darbības ierobežojumiem apgrūtinātas Latvijas zemes šādi pieskaita vēl 10 000 hektāru un kopumā jau vairāk nekā 17% valsts teritorijas ierobežo uzņēmējdarbības iespējas.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas