Valsts parāds šogad pieaudzis par Ls 461,8 miljoniem

Rīga, 2.apr., LETA. Valsts parāds šā gada februāra beigās nominālvērtībā bija 5,678 miljardi latu un kopš gada sākuma tas palielinājies par 461,8 miljoniem latu, liecina jaunākais Finanšu ministrijas Makroekonomikas un budžeta apskats.

Valsts ārējais parāds 2012.gada februāra beigās bija 4,978 miljardi latu jeb 87,7% no kopējā valsts parāda, bet iekšējais parāds veidoja 699,5 miljonus latu jeb 12,3% no kopējā valsts parāda.  

Valsts ārējais parāds pieaudzis par 480,2 miljoniem latu, ko galvenokārt ietekmēja vidēja termiņa parāda vērtspapīru pieaugums. 14.februārī Latvija emitēja piecu gadu obligācijas viena miljarda ASV dolāru jeb 523 miljonu latu apmērā ar fiksēto procentu likmi 5,25% gadā.

 

Iekšējais parāds kopš gada sākuma samazinājies par 18,4 miljoniem latu, ko ietekmēja izmaiņas īstermiņa un vidēja termiņa latu parāda vērtspapīru apjomā.

 

Pašvaldību aizņēmumi februāra beigās samazinājās par 27,3 miljoniem latu un nominālvērtībā bija 535,4 miljoni latu, ko ietekmēja aizņēmumu no valsts budžeta samazināšanās par 22,8 miljoniem latu un aizņēmumu ārpus Valsts kases apjomu samazināšanās par 4,5 miljoniem latu.

 

Šā gada februārī Valsts kases rīkotajās valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru izsolēs pārdotas 12 mēnešu parādzīmes par kopējo summu 30,9 miljoni latu ar vidējo svērto peļņas likmi 1,7% apmērā. Investoru pieprasījuma apjoms februārī 3,9 reizes pārsniedza piedāvāto vērtspapīru apjomu.

Valsts kase februārī arī pārdeva valsts iekšējā aizņēmuma obligācijas par desmit miljoniem latu, nosakot vidējo svērto likmi piecu gadu obligācijām 4,3% apmērā. Kopējais investoru pieprasījums pēc šī termiņa obligācijām sasniedza 42,3 miljonus latu.

 

Pēc februāra izsolēm valsts vērtspapīru apjoms apgrozībā kopā veido 738 miljonus latu, kas salīdzinājumā ar 2011.gada februāra datiem ir par 44,3 miljoniem latu mazāk.

 

Apgrozībā esošo valsts vērtspapīru apjomu 2012.gada februārī veidoja īstermiņa parādzīmes par kopējo summu 231,7 miljoni latu jeb 31,4% apmērā, vidējā termiņa obligācijas - 239 miljonus latu, jeb 32,4% un ilgtermiņa obligācijas - 267,4 miljonus latu jeb 36,2%. Salīdzinot ar 2011.gada februāra vērstpapīru portfeļa struktūru, šā gada februārī īstermiņa vērtspapīru īpatsvars samazinājās, savukārt vidējā termiņa un ilgtermiņa obligāciju īpatsvars palielinājās.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas